Na łamach Fintek.pl mogliście już przeczytać o wideoweryfikacji w Alior Banku i Inbanku. Nie byliśmy pewni jak na to rozwiązanie zareagują regulatorzy rynku. O ile sam proces założenia konta, czy wzięcia pożyczki przez wideoweryfikacje nie wzbudził protestu struktur rządowych, o tyle dostęp do e-administracji to zupełnie inna bajka.

Czytaj także: Cena za przejazd Uberem uzależniona od naszych dochodów

Rozmowa wideo nie równa tej face-to-face

Obecnie Profil Zaufany można zweryfikować bez wychodzenia z domu. Aktywacja PZ jest możliwa za pomocą konta bankowego, ale tylko tego zweryfikowanego w oddziale lub poprzez wizytę kuriera. Alior co prawda na razie nie umożliwia aktywacji Profilu Zaufanego przez swój system transakcyjny, ale niewykluczone, że bank Wojciecha Sobieraja miał takie plany.

Teraz jednak Ministerstwo Cyfryzacji stawia weto. Konta założone w procesie wideoweryfikacji nie będą mogły zostać wykorzystane do aktywacji Profilu Zaufanego. Tak resort argumentuje to w swoim oświadczeniu, które prezentuje serwis PR News:

  • „Potwierdzenie za pomocą wideoweryfikacji nie jest wystarczające z uwagi na przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wskazują one, że aby potwierdzić Profil Zaufany ePUAP należy to zrobić za pomocą systemu, który spełnia wymaganie dla co najmniej średniego poziomu zaufania (o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1502).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1502 dla poziomu średniego stawia wymagania przy weryfikacji tożsamości osoby fizycznej, wykluczając sprawdzenia autentyczności dowodu osobistego (paszportu) za pomocą wideokonferencji.
  • Paragraf 17. 1. rozporządzenia z 5 października 2016 r. wskazuje, że „wykorzystanie środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz autoryzacji – wymaga wdrożenia przez podmiot niepubliczny zabezpieczeń dotyczących co najmniej średniego poziomu zaufania wymaganych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1502 z 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów zaufania w zakresie środków identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym dalej rozporządzeniem wykonawczym 2015/1502″.
  •  Dodatkowo punkt 4 wspomnianego paragrafu 17 rozporządzenia z 5 października 2016 r. określa, że wykorzystanie środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz autoryzacji – „wymaga potwierdzenia przez podmiot niepubliczny tożsamości osoby, której udostępniono środki identyfikacji elektronicznej stosowane do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, na podstawie:
  • a) okazanego podczas fizycznej obecności dowodu osobistego albo paszportu, który zawiera numer PESEL, z zachowaniem należytej staranności w ustaleniu autentyczności tych dokumentów tożsamości oraz w działaniach zmierzających do zminimalizowania ryzyka, że tożsamość deklarowana przy użyciu okazanego dowodu tożsamości jest niezgodna z faktyczną tożsamością osoby okazującej ten dokument (…)”.

Czytaj także: Adrian Kurowski, Visa – innowacje w płatnościach wspieramy już od 50 lat

Podsumowanie stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji

Widzimy, że w przepisach kilkukrotnie podkreśla się konieczność fizycznej obecności. Fizyczne okazanie dowodu osobistego, albo innego dokumentu zawierającego nasz nr PESEL – takie wymogi zawarte są w krajowych przepisach. Profil Zaufany można zweryfikować co najmniej poprzez tak zwany średni poziom zabezpieczeń – który zgodnie z unijnym rozporządzeniem wyklucza weryfikację poprzez wideokonferencję.

W najbliższej przyszłości nie wypada spodziewać się zmian w polskiej legislacji. Konto założone poprzez wideoweryfikację będzie trochę niekompletne. Popularność e-administracji pomału rośnie, a możliwość zweryfikowania PZ poprzez system transakcyjny banku jest super wygodną opcją. Ciekawe czy stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji zniechęci pozostałe do banki do inwestowania w tą formę biometrii. Po Aliorze następne w kolejce miały być BZ WBK, mBank i PKO BP.