Niniejsza rozmowa odbyła się w nawiązaniu do tego wydarzenia i wynika z dużego zainteresowania publiczności tematem AI podczas Fintech Summit Poland.

Rafał Tomaszewski: W jakim obszarach biznesowych AI jest już teraz wykorzystywana w bankowości? Czy może Pan zdradzić czym bank HSBC może w się pochwalić w zakresie wykorzystania technologii opartych o AI?

Igor Wezdecki: Rozwiązania AI widzimy już na wszystkich poziomach organizacji. To znaczy, w tak zwanych procesach front, middle i back office. W HSBC wykorzystujemy AI między innymi w procesach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, mamy rozwiązania AI wspierające klientów przy zawieraniu transakcji skarbowych, czy stworzyliśmy index giełdowy oparty na AI.  Zastosowań jest naprawdę wiele.

Z uwagi na skomplikowane zasady udostępniania AI klientom i obostrzenia w procesowaniu danych, w mojej ocenie AI w bankach szybciej będzie rozwijało się w procesach middle i back office.

R.T.: W których obszarach widzi Pan w związku z tym największy potencjał wykorzystania technologii AI w przyszłości? Gdzie może być wykreowana największa wartość dodana?

I.W.: Zastosowań jest naprawdę wiele i przykłady można wymieniać bez końca. Hiperpersonalizacja oferty produktowej, komunikacja z bankiem, procesy KYC, (przetwarzanie i weryfikacja dokumentów), narzędzia wspierające sprzedaż (analiza potrzeb klienta, tworzenie podsumowań spotkań z klientami, planów sprzedażowych), analiza i prognozowanie przepływów finansowych, przeciwdziałanie przestępczości finansowej. Jak już wspomniałem, w mojej ocenie AI w bankach szybciej będzie rozwijało się w procesach middle i back office.

R.T.: Czy możemy w kontekście tego co Pan powiedział mówić o rewolucji, czy raczej ciągłej ewolucji?

I.W.: Spojrzałbym na to szerzej wychodząc poza AI w banku. Z perspektywy rozwoju rozwiązań AI – również w bankowości – oraz ich wdrażania to ewolucja.

Mamy za to do czynienia z rewolucją dostępności do tej technologii, którą moim zdaniem zapoczątkowało pokazanie i udostępnienie światu ChatGPT. Ludzie zaczęli się masowo interesować istniejącymi rozwiązaniami i chcą świadomie z nich korzystać. To stwarza zupełnie nowe możliwości. Ta ewolucja może też wywołać zjawisko kanibalizacji i część rozwiązań AI zostanie zastąpiona innymi, które będą miały rozszerzony zakres funkcjonalności.

R.T.: Jakie są w takim razie największe wyzwania dla sektora bankowego w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji? Banki to przecież instytucje, które mają określoną rolę w finansowym „krwiobiegu” gospodarczym oraz muszą cieszyć się zaufaniem i sprostać wymaganiom regulatorów dotyczących bezpieczeństwa.

I.W.: Tak, to zdecydowanie jest wyzwanie i dlatego wspomniałem o trudnościach z wykorzystaniem AI w procesach front office. Kilka tygodni temu został opublikowany raport, który stwierdza, że co trzecia spółka na świecie wdrażająca rozwiązania oparte na AI napotkała z tego tytułu kłopoty prawne i poniosła karę lub została objęta dochodzeniem regulatorów. W Unii Europejskiej czekamy na AI Act.

Języczkiem u wagi stały się kwestie praw autorskich, zakaz inwigilacji biometrycznej w czasie rzeczywistym w przestrzeni publicznej, prawo do każdorazowego wyjaśnienia decyzji podjętej przy pomocy AI, obowiązki informacyjne. Jestem przekonany, że AI Act ureguluje wiele kwestii, ale z drugiej strony wprowadzi dodatkowe obostrzenia i zawęzi możliwość korzystania z AI. Czas pokaże jaki wpływ regulacja będzie miała na dynamikę rozwoju AI w Unii. Uregulowanie pewnych kwestii jest niezbędne i liczę na to, że w przypadku banków rezultaty będą pozytywne.

R.T.: Na koniec pytanie czy w Pana ocenie mamy już teraz do czynienia z lekką przesadą i każde nowe rozwiązanie technologiczne będzie zawierało słowo AI, ponieważ jest to modne? Jak odróżnić rozwiązanie technologiczne, które rzeczywiście wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji od tych, które tylko posługują się skrótem AI?

I.W.: Jeżeli tylko w ten sposób przyspieszymy dynamikę rozwoju rozwiązań opartych na AI i wykreujemy wartość dodaną dla klientów, to nie widzę nic w tym złego. Uważam jednak, że stwierdzenia „rozwiązanie oparte na AI” powinniśmy używać wyłącznie w sytuacji, gdy dane rozwiązanie oparte jest na jednym z elementów składowych Sztucznej Inteligencji (przetwarzanie języka naturalnego, uczenie maszynowe, rozpoznawania mowy, widzenie komputerowe).

Myślę, że trochę na wyrost, mówiąc o sztucznej inteligencji myślimy o Artificial General Intelligence (sztuczna inteligencja ogólna), która mogłaby wykonywać każde zadanie intelektualne, jakie może wykonać człowiek, a nawet wykonywać je lepiej. Na takie rozwiązania musimy jeszcze poczekać a dyskusja o wpływie sztucznej inteligencji na świat i ludzkość zacznie się od nowa.

R.T.: Dziękuję za rozmowę.

I.W.: Dziękuję.

Z Igorem Wezdeckim rozmawiał Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny Fintek.pl.