Sponsorem głównym wydarzenia jest firma Archman, oferująca kompleksową platformą low-code służącą do obiegu dokumentów i automatyzacji procesów wewnątrz firmy. Wśród głównych partnerów eventu znajdują się m.in. nexpertis, czy tecna. Warto przy okazji dodać, że klub integracji europejskiej objął to wydarzenie patronatem honorowym.

Wydarzenie odbędzie się online w dn. 27-28 lipca 2022 r.

Podczas konferencji przedstawiciele wielu firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Sam event GigaConu będzie także okazją do wysłuchania merytorycznych wykładów i wystąpień ekspertów.

Podczas swoich wystąpień podzielą się wiedzą i doświadczeniem z dziedziny elektronicznego obiegu dokumentów. Konferencja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców z wielu branży, którzy na co dzień korzystają z rozwiązań umożliwiających elektroniczny obieg dokumentów oraz osób chcących te narzędzia i procesy wprowadzić lub usprawnić.

Tematyka wydarzenia dotknie takich zagadnień jak m.in. Workflow, archiwizacja dokumentów, Automatyzacja obsługi faktur, czy Bezpieczeństwo obiegu dokumentów. Bezpłatna rejestracja dostępna jest na stronie konferencji. Serdecznie zapraszamy.