Partnerami Strategicznymi wydarzenia są: samorząd województwa Pomorskiego i Wielkopolskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Województw RP oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Samorządowcy spotkają się w kwietniu w Sopocie

Local Trends – II Samorządowy Kongres Finansowy to wydarzenie, w ramach którego odbędą się rozmowy na wysokim szczeblu, dotyczące przyszłości finansowej samorządów. Druga edycja eventu odbędzie się w dniach 11 – 12 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony www.localtrends.pl

W obliczu wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą i kryzysu migracyjnego, program został uzupełniony o najaktualniejsze tematy, z którymi mierzą się dzisiaj samorządy. Realizowany w ramach inicjatywy Local Trends kongres, będzie okazją do spotkania i przedyskutowania możliwych scenariuszy na najbliższe miesiące i lata.

– Wojna w Ukrainie sprawiła, że kwestia dyskutowanych i wdrażanych polityk rozwojowych musi uwzględniać to bezprecedensowe wydarzenie. Inicjatywie Local Trends od początku przyświeca idea współpracy ponad podziałami. Zdecydowaliśmy się sukcesywnie rozszerzać kontekst podejmowanych debat podczas Kongresu, aby w debacie o przyszłości samorządów wybrzmiała misja solidarności, współdziałania, odpowiedzialności, spójności i odbudowy. – podkreśla Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych, które wspólnie z Grupą MTP organizuje wydarzenie.

Event rozpocznie się około 11:30, a wystąpienie inauguracyjne wygłosi Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform w Komisji Europejskiej. Komisarz odpowiedzialna jest m.in. za współpracę z państwami członkowskimi w celu zapewnienia pełnego i efektywnego wykorzystania funduszy UE oraz nadzoru nad wydatkami. Jej prelekcja będzie traktować o spójności w warunkach wyzwań rozwojowych i obaw o wykluczenie.

– Polskie i Europejskie polityki rozwojowe w polskich samorządach, a skutki wojny w Ukrainie poprzedzona zostanie wystąpieniem pt. „Holistyczna przemiana a zrównoważone miasta przyszłości” Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach 2022. Debatę, której gospodarzem jest Samorząd Województwa Pomorskiego poprowadzi prof. Jerzy Hausner.

Podczas drugiej debaty plenarnej podjęty zostanie temat finansowania rozwoju miast i regionów ze wsparciem instytucji rozwojowych. Wystąpienie wprowadzające pt.: „Finansowanie projektów rozwojowych w dobie pandemii, reform i megatrendów” wygłosi Beata Daszyńska Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W II Samorządowym Kongresie Finansowym weźmie udział także Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego, który wygłosi wystąpienie wprowadzające i weźmie udział w debacie „Jak ostatnie zmiany regulacyjne wpłyną na rozwój samorządów?”.

Na drugi dzień kongresu zaplanowanych zostało dwanaście debat równoległych oraz sesja podsumowująca. Tym razem jednak wszystko zacznie się o godzinie 9.00. Program II Samorządowego Kongresu Finansowego dostępny znajduje się na stronie www.localtrends.pl.