Więcej na temat prezentacji raportu można przeczytać w naszym tekście – Jak KNF likwiduje bariery dla fintechu? Poniżej prezentujemy komentarz Bartosza Beresteckiego, Członka Zarządu PayU S.A. (Grupa Naspers), Dyrektora Regionalnego Obszaru Prawnego i Compliance.

Czytaj także: Banki i fintechy – koegzystencja oczami bankiera

Polska na fintechowej mapie świata

Polska jest krajem o właściwym profilu do stworzenia centrum innowacji finansowych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzyja temu oparta na partnerstwie trwała współpraca banków z fintechami, silna branża IT oraz otwartość polskich przedsiębiorstw i konsumentów na innowacje technologiczne. Z drugiej jednak strony istnieją pewne bariery, które hamują dalszy rozwój. Niepewność prawna, brak aktywnego dialogu ze strony regulatorów czy też przeregulowanie rynku, to główne przeszkody, które zostały zidentyfikowane przez autorów raportu. Uczestnicy debaty, która odbyła się podczas drugiego dnia Kongresu 590 zgodnie wskazali, że proaktywne działania regulatora są niezbędne.

Czytaj także: Loukas Notopoulos: Mamy wszystko, by stać się Nevadą Europy

Pierwsze oznaki zaangażowania organów centralnych w kierunku stworzenia przyjaznego środowiska rozwoju dla podmiotów działających w obszarze FinTech już dostrzegamy. Jest to np. pomysł stworzenia w pierwszej kolejności Innovation Hub, w ramach którego zapewniona zostałaby odpowiednia infrastruktura informatyczna, jednak bez możliwości testowania nowych rozwiązań na konsumentach. Kolejnym etapem powinno być stworzenie tzw. piaskownicy regulacyjnej, która umożliwi testowanie produktów bez konieczności spełnienia wszystkich wymogów regulacyjnych.

Bardzo korzystny kierunek przybrały także najnowsze propozycje zmian w ustawie o Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy projekt legislacyjny zakłada, że oprócz zadań nadzorczych KNF będzie podejmowała działania mające na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego. Wydaje się to być krokiem w bardzo dobrym kierunku.

W rozwoju branży FinTech w Polsce pomóc może także nawiązana w ostatnim czasie współpraca KNF z jej singapurskim odpowiednikiem – Monetary Authority of Singapore. Bilateralne porozumienie zakłada wymianę dobrych praktyk oraz wzajemne rekomendacje i konsultacje dla podmiotów z sektora finansowo-technologicznego.

Polska z pewnością nadal może aspirować do pełnienia funkcji centrum innowacji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, ale konieczne jest wspólne kontynuowanie wysiłków w celu usunięcia obecnych barier i nie tworzenia nowych ograniczeń.