Hasiona to polski startup (medtech), który powstał tuż przed wybuchem pandemii, ale zdążył już wygrać siódmą edycję ReaktoraX, dostał się do prestiżowego programu Stanforda oraz został zaproszony do Digital Innovation Health Program w Monachium.

Nowa rzeczywistość związana z COVID-19 przyczyniła się do przyśpieszenia digitalizacji tradycyjnych wizyt lekarskich i popularyzacji rozwiązań medyczno-technicznych, co stara się wykorzystać zespół stojący za Hashioną. Swoją aplikację rozwijają w ścisłej współpracy ze środowiskiem lekarskim oraz na podstawie badań dużej grupy chorych na Hashimoto.

Problemy z tarczycą uznawane są przez WHO za chorobę cywilizacyjną. Dziś już nawet 4% populacji światowej choruje na choroby niedoczynności tarczycy, w tym Hashimoto, będące rodzajem przewlekłego zapalenia tarczycy o podłożu autoimmunologicznym. Według danych Medicover w Polsce może to być nawet niemal co czwarty Polak (ok 22% społeczeństwa). Skala problemu może być dwa razy większa ponieważ diagnostyka choroby jest trudna, a początkowe objawy dość ogólne: m.in. zmęczenie, senność, spadek nastroju. Co najbardziej niepokojące, przewiduje się dalszy wzrost liczby dotkniętych tym problemem.

Hashiona działa jak wirtualna klinika

Endokrynologom oferuje platformę do pracy z ich pacjentami, dostarczając oprogramowania do wideo i audio komunikacji z nimi. Aplikacja mobilna dla pacjentów pomaga im śledzić symptomy choroby i monitorować zwyczaje takie jak sen, aktywność sportowa, dieta czy ilość przyjmowanych płynów. Aplikacja dostarcza dane z wybranego okresu w formie wygodnego raportu pdf do wglądu lekarzowi, a dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, może zasugerować optymalizację suplementów czy zmianę codziennych nawyków. Program kontroluje także przyjmowanie hormonów oraz monitoruje samopoczucie, jak na przykład poziom stresu. W przyszłości aplikacja będzie miała ułożone specjalne programy wspomagające kontrolę parametrów w celu osiągnięcia stanu remisji choroby, która nie jest uleczalna.

Twórcy aplikacji podkreślają, że na rynku brakuje rozwiązań technologicznych dla tej grupy pacjentów, w czym upatrują swoją szansę. Startup planuje uzyskiwać przychody z prowizji za łączenie pacjentów z lekarzami, a także pakietów holistycznych dla osób świeżo zdiagnozowanych uwzględniająca ich indywidualne potrzeby (ułożenie diety, konsultacje ze specjalistami itp.) i sprzedaż produktów afiliacyjnych (np. suplementy diety czy zestawy do pobierania krwi w domu).

Twórcami Hashiony jest Eva Galant  i Konrad Koniarski.

/LP