Rozliczenia transakcji w systemie Elixir są standardowo realizowane w dni robocze podczas jednej z trzech sesji rozliczeniowych. Natomiast w dni ustawowo wolne od pracy i weekendy, transakcje nie są przetwarzane w systemie. Oznacza to, że przelewy, które zlecimy 5 stycznia po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców dopiero w piątek tj. 7 stycznia.

Dostępne pozostają systemy Express Elixir i Euro Elixir

Klienci banków mają nieprzerwanie dostępny system Express Elixir. Obsługuje on przelewy natychmiastowe w trybie ciągłym, czyli 24/7/365, także w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Co więcej, system ten umożliwia szybkie przesyłanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach.

Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, w najbliższy czwartek będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, 6 stycznia w systemie odbędzie się 6 sesji rozliczeniowych.

Z danych KIR wynika, że zarówno przelewy natychmiastowe, jak i transakcje w Euro Elixir stają się coraz popularniejsze. W czerwcu 2021 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 173,9 mln transakcji o łącznej wartości 563,3 mld zł. To oznacza, że w ujęciu rocznym ich liczba wzrosła o 4 proc., a wartość o 16,4 proc. Z kolei w systemie Euro Elixir w ujęciu r/r liczba transakcji wzrosła o 26,6 proc., a ich wartość o 40,9 proc.