Przypomnijmy, że to już trzecia taka umowa Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej nawiązano współpracę z nadzorcami z Singapuru i Tajwanu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – KNF podbija Tajwan. Podpisano umowę o współpracy w zakresie Fintech.

Czytaj także: Revolut otwiera biuro w Warszawie. Do końca roku chcą potroić liczbę klientów w Polsce

Współpraca HKMA i KNF – na czym polega?

KNF i HKMA podpisują porozumienie o współpracy.

Porozumienie zostało podpisane w Hongkongu przez Howarda Lee, Zastępcę Dyrektora Generalnego HKMA oraz Marka Chrzanowskiego, Przewodniczącego KNF. Zgodnie z dokumentem współpraca HKMA i KNF będzie polegać na wspólnych projektach badawczych, wymianie informacji, wzajemnych konsultacjach oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami.

– Cieszymy się z nawiązania bliższych relacji z KNF mających na celu lepsze wsparcie Fintechu i innowacyjnych usług finansowych w obu jurysdykcjach. Polska traktuje priorytetowo sprawy Fintech i aspiruje do stania się regionalnym hubem Fintech w Europie. Współpraca między HKMA i KNF umożliwi obu organom wykorzystanie doświadczeń i wiedzy drugiej strony – mówi Howard Lee.

– W ostatnim czasie KNF uczestniczyła w szeregu działań mających na celu wspieranie rozwoju sektora Fintech w Polsce. Liczymy na owocną współpracę z Hongkongiem, który jest jednym z głównych ośrodków w zakresie technologii finansowych w Azji. Wzajemne konsultacje i wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie innowacji finansowych między HKMA i KNF pozwolą nam zarówno lepiej śledzić zmiany technologiczne zachodzące na rynkach finansowych, jak też dostosować środowisko nadzorcze do nowych modeli biznesowych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych – mówi Marek Chrzanowski.

Warto też przypomnieć o wcześniejszym powstaniu Innovation Hub, czyli programu dedykowanego dla początkujących fintechów. W jego ramach organ nadzoru będzie prowadził dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im odpowiedzi na zadane zapytania w zakresie obszaru prawno-regulacyjnego, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów.

Czytaj także: KNF publikuje status prac w sprawie Fintechów

Działanie KNF zostało docenione w ostatnim raporcie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, który umieścił Polskę w gronie krajów najbardziej wspierających branżę fintech. Sam Marek Chrzanowski kilkukrotnie zapewniał, że Urząd małymi krokami zmierza w stronę piaskownicy regulacyjnej. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Polska w gronie krajów najbardziej wspierających fintechy.

KNF/RT