Do finału pierwszej edycji Startup Impact Program zakwalifikowało się 9 młodych przedsiębiorstw, które w trakcie Open Day zaprezentowały misję i rozwiązania swoich firm. Z tej grupy jury wybrało 3 firmy, które zaproszono do dalszej współpracy z ekspertami Kozminski Business Hub i Grupy Żabka. Mowa o startupach Hempeat, Epicer oraz Res Solution.

Trwa nabór do drugiej edycji Startup Impact Program

W programie mogą wziąć udział startupy, których rozwiązania dotyczą czterech obszarów: zmniejszanie śladu środowiskowego, opakowania przyszłości, rozwój przedsiębiorczości oraz dobrostan i równe szanse. Twórcy, którzy zakwalifikują się do finału drugiej edycji programu, zostaną zaproszeni do dalszej współpracy z ekspertami Kozminski Business Hub oraz Grupy Żabka.

Udział w akceleracji to także szansa na współpracę ze wszystkimi podmiotami Grupy oraz możliwość przetestowania swoich rozwiązań w strukturach sieci Żabka. Wyróżnione w programie startupy mają także otrzymać szczegółowe raporty wpływu.

–  Chcemy współpracować z najlepszymi z najlepszych. Dlatego wspólnie z Kozminski Business Hub uruchomiliśmy drugą edycję Startup Impact Program, by poznać najciekawsze inicjatywy wpisujące się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Żabka. Zapraszamy do udziału startupy, które mają już prototyp swoich usług lub produktów oraz mają określoną grupę docelową i wiedzą  do kogo chcą kierować swoją komunikację – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

Jakich rozwiązań szuka Żabka i Kozminski Business Hub?

  • Zmniejszanie śladu środowiskowego. W tej kategorii poszukiwane są rozwiązania na rzecz przechwytywania i neutralizacji dwutlenku węgla z powietrza oraz zwiększające efektywność energetyczną. Można zgłaszać także projekty z zakresu innowacyjnego i niskoemisyjnego chłodnictwa produktów żywnościowych oraz innowacyjne metody ograniczania marnowania żywności w łańcuchu wartości.
  • Opakowania przyszłości. Z kolei w tym obszarze poszukiwane są alternatywy dla tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu lub kompostowania, z których można wyprodukować opakowania produktów spożywczych.
  • Rozwój przedsiębiorczości. Innowacyjne projekty w tej kategorii powinny kłaść nacisk na rozwój umiejętności i kompetencji przedsiębiorców na rzecz nowoczesnej gospodarki.
  • Dobrostan i równe szanse. Pożądane są projekty poprawiające samopoczucie dzieci i młodzieży, ze szczególnym naciskiem na zdrowie psychiczne i równowagę emocjonalną, a także rozwiązania ułatwiające usamodzielnienie się i start na rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Zgłoszenia można przesyłać do 6 listopada 2022 r. za pośrednictwem strony: https://kozminskihub.com/startup-impact-program/