Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że dokument potwierdzający naszą sytuację podatkową można otrzymać online już w ciągu 7 dni. Do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 21 zł. Należność wpłacamy na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się nasz urząd skarbowy.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową potwierdza aktualną sytuację podatkową. Dokumentu tego wymagają np. banki, podczas zaciągania kredytu, albo pośrednicy podczas sprzedaży nieruchomości. Zaświadczenie będzie również konieczne jeśli chcemy brać udział w przetargach.

Urząd wyda zaświadczenie, tylko jeśli złożymy kompletny wniosek. Formularz dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej danego urzędu. Ważne jest, żeby w piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach, które mamy płacić czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.

Warto wiedzieć, że można także złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy chcemy poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy – na przykład takiego, z którym prowadzimy interesy. Aby otrzymać zaświadczenie, potrzebujemy najpierw jego pisemnej zgody na to, aby urząd wydał nam taki dokument. Zgoda powinna być urzędowo poświadczona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie resortu przedsiębiorczości i technologii.