CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Rusza program #zdalnaszkoła+

Widząc duże zainteresowanie programem #zdalnaszkoła oraz bardzo duże potrzeby sprzętowe uczniów, których nie udało nam się w pełni zaspokoić, postanowiliśmy poszukać kolejnych środków, aby wesprzeć uczniów w zdalnej realizacji podstaw programowych. W ramach programu #zdalnaszkoła zakupiono 74 328 laptopów, 10 012 tabletów oraz oprogramowanie komputerowe i dostęp do internetu. Liczymy na to, że również tym razem jednostki samorządu terytorialnego tak sprawnie wezmą udział w naszym nowym projekcie #zdalnaszkoła+. – mówi Katarzyna Blachowicz, Zastępca Dyrektora CPPC, Project Manager #zdalnaszkoła i zdalnaszkoła+.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych.

– Założenia programu zdalnaszkoła+ różnią się od tych zawartych w projekcie #zdalnaszkoła. Mamy nadzieję, że sprzęt trafił już do najbardziej potrzebujących dzieci, zdajemy sobie jednak sprawę, że  jeden komputer w kilkuosobowej rodzinie to często za mało, by każde z rodzeństwa mogło w pełni realizować zajęcia. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Ponownie to jednostkom samorządu terytorialnego powierzamy decyzję o wyborze konkretnych rodzin. – Wojciech Szajnar, Dyrektor CPPC.