To naprawdę ważne wdrożenie. Zakładanie rachunków dla spółek prawa handlowego w Polsce nie należy do najprostszych czynności. Co do zasady klient musi zjawić się w oddziale, przedstawić pokaźną liczbę dokumentów i czekać na decyzję. Nie zawsze udaje się to załatwić szybko, ponieważ przedsiębiorstwo jest weryfikowane pod kątem chociażby AML/KYC.

Pekao zawsze słynęło z dobrze rozwiniętej oferty bankowości dla firm, dlatego należało spodziewać się ułatwień w tym zakresie. Niestety dzisiaj możemy być świadkami większej liczby upadłości firm niż zakładania nowych działalności, więc pewnie jest to rozwiązanie, które lepiej sprawdzi się dopiero po pandemii koronawirusa.

Wideoweryfikacja dla klientów firmowych w Pekao

Właściciel firmy, który chce skorzystać z nowej oferty Banku Pekao, powinien zgłosić się do doradcy z Centrum Biznesowego lub Korporacyjnego – numery telefonów do tych placówek znajdują się na stronie internetowej banku. Po ustaleniu warunków współpracy, doradca poprosi klienta o przekazanie niezbędnych danych jego firmy, informacji o reprezentantach oraz o przesłanie kopii dowodów osobistych. Z zainteresowanym skontaktuje się konsultant infolinii i ustali dogodną godzinę wideorozmowy w celu potwierdzenia tożsamości, a następnie prześle wiadomość e-mail ze wszystkimi szczegółami wirtualnego spotkania.

W celu identyfikacji, rozmówca musi mieć przy sobie dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem. Podczas rozmowy konsultant infolinii zada niezbędne pytania oraz potwierdzi dane z dowodu. Następnie należy oczekiwać na kontakt ze strony doradcy. Po poprawnej wideoweryfikacji, właściciel firmy będzie mógł podpisać umowę – proces odbywa się w pełni elektronicznie, w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24, przy użyciu kodu SMS.

Produkty możliwe do założenia w formie zdalnej to rachunek bieżący i pomocniczy oraz bankowość elektroniczna PekaoBiznes24. Aby firma mogła skorzystać z usługi, musi być podmiotem zarejestrowanym w Polsce, a jej reprezentanci muszą posiadać obywatelstwo polskie oraz ważny dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem.

Dla kont założonych w sposób zdalny przez firmy z segmentu MŚP obowiązuje limit dzienny dla transakcji wynoszący 100 tys. zł i miesięczny w kwocie 1 mln zł. W przypadku korporacji warunki są zapisane w Umowie Rachunku. Zniesienie ograniczeń na transakcje i produkty następuje z chwilą, gdy przynajmniej jeden reprezentant firmy zostanie zweryfikowany osobiście przez pracownika banku – wyjaśnia w komunikacie Bank Pekao.

Ze zdalnego zakładania konta mogą korzystać także klienci indywidualni Banku Pekao. Do 20 maja obowiązuje promocja, w ramach której za otwarcie konta na selfie można otrzymać 200 złotych. Wideoweryfikację oferują także inne banki – między innymi ING Bank Śląski. To przydatne rozwiązanie w czasie pandemii.