Czy człowieka naprawdę zastąpi robot? Nie, jeśli będziemy się stale uczyć. Faktoring to już połowa kredytów w Polsce. BZ WBK przejmuje polski biznes Deutsche Banku. W Wielkiej Brytanii odnotowano niesamowity wzrost alternatywnego finansowania. Polski sektor bankowy zaoszczędzi setki milionów złotych dzięki pewnemu rozwiązaniu.

I Prognozy dla rynku pracy 2030 r. Czy robot zastąpi człowieka?

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Prognozy dla rynku pracy 2030 r. Czy robot zastąpi człowieka?

Za kilkanaście lat rynek pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Choć zawód przyszłości już teraz posiada 10% osób, to 70% będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej profesji, a 20% powinno liczyć się z tym, że ich obowiązki przejmą roboty. Rozwój technologii przyniesie jednak również nowe miejsca pracy. Ludzie pozostaną niezastąpieni, ale pod jednym warunkiem – muszą być gotowi na ciągłą naukę.

II Faktoring to już połowa kredytów

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Faktoring to już połowa kredytów.

Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju informuje, że już ponad 25% polskich przedsiębiorców przyznaje, że zatory płatnicze są jedną z kluczowych barier hamujących wzrost inwestycji – to dzień powszedni polskiego biznesu. Powstają one w wyniku opóźnień w płatnościach między przedsiębiorcą, a jego klientami, podwykonawcami czy partnerami.

III BZ WBK przejmuje Deutsche Bank

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – BZ WBK przejmuje Deutsche Bank.

Bank Zachodni WBK S.A. wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem Banco Santander S.A. podpisali z Deutsche Bank AG, właścicielem Deutsche Bank Polska S.A., umowę dotyczącą przeniesienia na Bank Zachodni WBK S.A. wydzielonej części Deutsche Bank Polska. Wydzielona część Deutsche Bank Polska obejmie: bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities S.A.

IV Niesamowity wzrost rynku alternatywnego finansowania w Wielkiej Brytanii

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Niesamowity wzrost rynku alternatywnego finansowania w Wielkiej Brytanii.

Brytyjski rynek alternatywnego finansowania urósł w zeszłym roku o 43 proc. osiągając wartość 4,5 mld funtów, podaje Cambridge Center for Alternative Finance. Rynek finansowania alternatywnego tzn. pozabankowego składa się z kilku segmentów.

V Polski sektor bankowy zaoszczędzi setki milionów złotych

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Polski sektor bankowy zaoszczędzi setki milionów złotych.

Pięć polskich banków jako pierwsze na świecie publikują dokumenty w opartym na technologii blockchain systemie trwałego nośnika polskiej firmy Billon. Służy on do przechowywania i przesyłania ważnych dokumentów do klientów, takich jak cenniki czy regulaminy. Dzięki zastosowaniu nowej technologii i ograniczeniu kosztów związanych z wymogiem przekazania informacji w niezmienionej formie, polski sektor bankowy może zaoszczędzić rocznie prawie 500 mln zł.