Planowana transakcja zostanie przeprowadzona jako sukcesja uniwersalna, co oznacza, że Bank Zachodni WBK wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska z chwilą rejestracji podziału DB Polska przez sąd rejestrowy. Włączenie operacyjne, czyli przeniesienie produktów klientów zaplanowane jest równocześnie z rejestracją zmian w KRS.

BZ WBK ma zgodę KNF na przejęcie Deutsche Bank Polska. Co to oznacza dla klientów?

Nie zmienią się numery rachunków, PINy do kart oraz oprocentowanie zawartych lokat i kredytów. Po migracji danych klienci będą mogli korzystać z systemów bankowości elektronicznej Banku Zachodniego WBK. Walutowe kredyty zabezpieczone hipotecznie pozostaną w Deutsche Bank Polska, bezpłatna spłata będzie możliwa z rachunków przeniesionych do BZ WBK.

Zakończenie transakcji i przeniesienie produktów klientów do BZ WBK planowane jest na IV kwartał 2018 r. Z dwumiesięcznym wyprzedzeniem Banki przygotują wszelkie niezbędne informacje dla klientów, w tym specjalną stronę internetową. Klienci otrzymają także dodatkowe informacje na infolinii Deutsche Bank Polska.

Bank Zachodni WBK planuje również poszerzenie modelu obsługi o sprzedaż przez zewnętrzne kanały dystrybucji, w tym rozwiniętą sieć agentów. W ocenie Banku model realizowany przez Deutsche Bank Polska jest efektywny i doskonale uzupełni obecną sieć dystrybucji BZ WBK. Do oferty BZ WBK zostaną także włączone wybrane produkty Deutsche Bank Polska, np. kredyt dla profesjonalistów, konto dla klientów private banking.

Zakończenie transakcji i przeniesienie produktów klientów do BZ WBK planowane jest w IV kwartale tego roku. Wraz z włączeniem wydzielonej części DB Polska zmienione zostanie oznakowanie placówek.

BZ WBK/RT