We wspomnianej emisji listów zastawnych udział wziął między innymi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął listy zastawne o wartości 80 mln zł. Wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000 zł. Odsetki będą płatne co pół roku. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych – czytamy w komunikacie ING Banku Hipotecznego.

ING Bank Hipoteczny wprowadza zielone listy zastawne na GPW

Instrument spełnił warunki Green Bond Framework, a pozyskane od nabywców środki zostaną przeznaczone do udzielenia kredytów hipotecznych na 15%. najbardziej efektywnych energetycznie budynków w Polsce. Bank zapowiada emisję kolejnych instrumentów, również w euro. Wartość całego programu wynosi maksymalnie 5 mld euro. Agencja Moody’s Investors Service przyznała listom zastawnym ING Banku Hipotecznego najwyższy możliwy do uzyskania rating dla emitenta z Polski.

ING Bank Hipoteczny uzyskał zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej na początku stycznia 2019 roku. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.

Banki działające w Polsce aktywnie wspierają projekty proekologiczne. Przykładowo mLeasing, spółka z grupy mBanku, wprowadziła finansowanie paneli fotowoltaicznych, a sam mBank ma sfinansować budowę 34 elektrowni słonecznych.