27 lutego 2019, 08:00:Big Data Technology Warsaw Summit 2019 - Hotel Mariott, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Zielone światło od KNF. Kolejne ważne przejęcie na rynku bankowym

Zielone światło od KNF. Kolejne ważne przejęcie na rynku bankowym

Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraziła sprzeciwu wobec planowanego przejęcia akcji Raiffeisen Polbanku przez BGŻ BNP Paribas. Połączenie ma nastąpić jeszcze w tym roku, a łączną cenę transakcji ustalono na 3,25 mld zł.

– KNF jednogłośnie stwierdził brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez BNP Paribas SA akcji Raiffeisen Bank Polska SA uprawniających do wykonywania ponad 1/3 łącznej liczby głosów WZ Raiffeisen Bank Polska i stanowiących ponad 1/3 kapitału zakładowego Raiffeisen Bank Polska – czytamy w komunikacie nadzorcy.

Pełny komunikat z posiedzenia KNF można pobrać tutaj.

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na przejęcie Raiffeisen Polbanku

Prezes BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański zdradził, że połączenie z Raiffeisen Polbankiem nastąpi jeszcze w tym roku. Następnie bank skupi się na rebrandingu i fuzji operacyjnej, zaplanowanej na rok 2019. Przejęcie ma wzmocnić pozycję rynkową BGŻ BNP Paribas, a aktywa banku przekroczą 100 mld złotych. Łączną cenę transakcji ustalono na 3,25 mld zł.

– Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA akcji Raiffeisen TFI SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Raiffeisen TFI SA oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Raiffeisen TFI SA – czytamy w komunikacie nadzoru.

W kwietniu 2018 r. Grupa BNP Paribas zawarła porozumienie z Raiffeisen Bank International w sprawie nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Transakcja jest przeprowadzana w drodze podziału RBPL przez wydzielenie i przejęcie jego podstawowej działalności przez Bank BGŻ BNP Paribas. Teraz bank otrzymał zgodę KNF.

W ramach złożonych zobowiązań BNPP zobowiązał się do zwiększenia płynności akcji banku BGŻ BNP Paribas na GPW do co najmniej 25% plus 1 akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 roku.

/Rafał Tomaszewski