– KNF jednogłośnie stwierdził brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez BNP Paribas SA akcji Raiffeisen Bank Polska SA uprawniających do wykonywania ponad 1/3 łącznej liczby głosów WZ Raiffeisen Bank Polska i stanowiących ponad 1/3 kapitału zakładowego Raiffeisen Bank Polska – czytamy w komunikacie nadzorcy.

Pełny komunikat z posiedzenia KNF można pobrać tutaj.

BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na przejęcie Raiffeisen Polbanku

Prezes BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański zdradził, że połączenie z Raiffeisen Polbankiem nastąpi jeszcze w tym roku. Następnie bank skupi się na rebrandingu i fuzji operacyjnej, zaplanowanej na rok 2019. Przejęcie ma wzmocnić pozycję rynkową BGŻ BNP Paribas, a aktywa banku przekroczą 100 mld złotych. Łączną cenę transakcji ustalono na 3,25 mld zł.

– Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA akcji Raiffeisen TFI SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Raiffeisen TFI SA oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Raiffeisen TFI SA – czytamy w komunikacie nadzoru.

W kwietniu 2018 r. Grupa BNP Paribas zawarła porozumienie z Raiffeisen Bank International w sprawie nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Transakcja jest przeprowadzana w drodze podziału RBPL przez wydzielenie i przejęcie jego podstawowej działalności przez Bank BGŻ BNP Paribas. Teraz bank otrzymał zgodę KNF.

W ramach złożonych zobowiązań BNPP zobowiązał się do zwiększenia płynności akcji banku BGŻ BNP Paribas na GPW do co najmniej 25% plus 1 akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 roku.