W przeszłości Robert Jagiełło był dyrektorem Gabinetu Prezesa NBP za kadencji Sławomira Skrzypka i Adama Glapińskiego. Z bankiem centralnym związany jest od 2010 roku. Wcześniej pracował w PKO BP, Banku Pekao, czy Banku Handlowym.

Czym będzie zajmował się nowy dyrektor Departamentu FinTech?

Z komunikatu NBP wynika, że do szczegółowych działań dyrektora będzie należało:

  • Prowadzenie działań analitycznych i monitorujących w zakresie wdrażania innowacji finansowych w Polsce i na świecie.
  • Analiza ryzyka systemowego związanego z innowacjami finansowymi.
  • Analiza dokumentów i materiałów przygotowywanych przez instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe dotyczące sektora innowacji finansowych.
  • Koordynacja opracowania projektów stanowisk NBP w zakresie innowacji finansowych.
  • Współpraca z organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami w zakresie innowacji finansowych.

Z powyższych punktów można wywnioskować, że podejście banku centralnego do fintechu jest raczej ostrożne. Zadania dyrektora departamentu FinTech mają się skupiać przede wszystkim na monitorowaniu zagrożeń wynikających z implementacji nowych technologii do świata finansów.

To zrozumiałe, ponieważ Narodowy Bank Polski musi przede wszystkim pilnować porządku na lokalnym rynku finansowym. Natomiast warto pamiętać, że fintech to nie tylko potencjalne zagrożenia dla rynku, ale także duża szansa na poprawę jego funkcjonowania. Oczywiście warto docenić to, że duże instytucje tworzą specjalne departamenty poświęcone nowym technologiom w finansach.

Od bieżącego roku Departament Innowacji Finansowych FinTech działa także w Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej o jego działalności można przeczytać w naszej rozmowie z dyrektorem Arturem Granickim.