Stan rynku consumer finance jest wynikiem kombinacji wielu czynników, wśród których istotne znaczenie mają otoczenie regulacyjne, nastroje konsumentów i wpływająca na nie sytuacja gospodarcza. Informacji na temat nastrojów polskich gospodarstw domowych dostarcza np. Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) we współpracy z Instytem Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH).

Badanie ZPF pokazuje, że obawiamy się głównie o swoje finanse

Gospodarstwa domowe obawiają się, że wojna w Ukrainie pogorszy ich sytuację finansową. Co więcej, aż 64% gospodarstw domowych zauważa gorszą jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. W II kwartale 2022 r. w badaniu ZPF i IRG SGH na temat sytuacji na rynku consumer finance zadano respondentom pytanie, czy obawiają się wpływu wojny w Ukrainie na ich kondycję finansową.

Aż 84,6% respondentów stwierdziło, że wojna w Ukrainie może pogorszyć ich sytuację finansową. Z tego około 32,8% zadeklarowało, że bardzo się tego obawiają, gdyż może to poważnie pogorszyć ich sytuację finansową. Poziom wyrażanych obaw jest zbliżony do tego, zgłaszanego już wcześniej w związku z pandemią COVID-19 (wzrost o 1 pkt. procentowy).

Obecnie przeważają skrajni pesymiści (wzrost o 3%). Jedynie 9% respondentów stwierdziło: „nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów”. 6,4% nie potrafiło wyrazić opinii wybierając wariant: „nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków wojny dla naszych finansów”.

– Obawy przed skutkami wojny nałożyły się na pesymizm wynikający z bardzo dużej inflacji. Nastroje gospodarstw domowych mocno tąpnęły już w poprzednim badaniu, które było realizowane na początku roku, jeszcze przed agresją Rosji. Oceny kondycji finansowej nie spadły więc w porównaniu do poprzedniego badania. Zmniejszyły się jednak mocno oceny co do ogólnej sytuacji gospodarczej. Ale gospodarka jest jeszcze rozpędzona i napompowana nominalnie inflacją. Stąd niskie są obawy przed bezrobociem. Inflacja w percepcji gospodarstw domowych jest obecnie bardzo dużym zagrożeniem – ocenia dr Sławomir Dudek IRG SGH.