AICPA & CIMA wraz z Enterprise Risk Management Initiative (ERM Initiative) na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej przeprowadziły ankietę wśród 747 globalnych liderów finansów i biznesu, której wyniki zostały opublikowane w opracowaniu “2022 Global State of Risk Oversight: Managing the Rapidly Evolving Risk Landscape”.

W ankiecie zmierzono ocenę poziomu dojrzałości w zakresie proaktywnego zarządzania ryzykiem poprzez wdrażanie procesów ERM. Jest to metodologia, która strategicznie analizuje zarządzanie ryzykiem z perspektywy całej firmy lub organizacji.

Pełny raport “2022 Global State of Risk Oversight” można pobrać tutaj.

Nadzór nad ryzykiem a przewaga konkurencyjna

Wśród respondentów pytanych czy ich procesy zarządzania ryzykiem zapewniają im przewagę konkurencyjną, widoczna była zauważalna różnica między analizowanymi regionami. 40% ankietowanych w Azji i Austrazji oraz 34% w Afryce i na Bliskim Wschodzie uważa, że ​​ich nadzór nad ryzykiem zapewnia im istotną przewagę konkurencyjną, podczas gdy w Europie i Wielkiej Brytanii odsetek ten wynosił tylko 13%.

– Globalnie organizacje zmagają się z realiami coraz bardziej złożonego otoczenia ryzyka, jednocześnie zdając sobie sprawę, że ich obecne podejście do nadzoru nad ryzykiem może być niewystarczające. Co ciekawe, jeszcze przed ogromnie destrukcyjną pandemią COVID-19 liderzy biznesu czuli przytłaczający ciężar i złożoność zagrożeń wpływających na ich organizacje. Jak sugerują nasze badania, zarządzanie ryzykiem nie staje się łatwiejsze – komentuje Mark Beasley, KPMG Professor of Accounting, Director of the ERM Initiative, NC State.

Pandemia wpłynęła na charakter najważniejszych zagrożeń

Zwiększona niepewność i szybko zmieniająca się rzeczywistość, w tym zmiany geopolityczne, zakłócenia w łańcuchu dostaw, rywalizacja o talenty i utrzymujące się skutki globalnej pandemii, w dalszym ciągu napędzają ryzyko, z którym musi się zmierzyć kadra zarządzająca.

W obliczu tych złożonych zagrożeń 64% organizacji z siedzibą w Europie i Wielkiej Brytanii twierdzi, że posiada ustandaryzowany proces identyfikacji ryzyka. Co więcej, 48% respondentów stwierdziło, że COVID-19 „w większości” lub „w znacznym stopniu” zmienił charakter najważniejszych zagrożeń wpływających na ich organizację.

– Liderzy biznesu, którzy rozumieją, że ryzyko i zyski są ze sobą powiązane, prawdopodobnie zwiększą swoje inwestycje w nadzór nad ryzykiem, aby wzmocnić odporność i zwinność swojej organizacji nawigując po złożonym i niepewnym krajobrazie ryzyka. Co więcej, korzystanie z ERM wspiera tworzenie wartości oraz długoterminowej rentowności i zrównoważony rozwój – mówi Ash Noah CPA, CGMA, Vice President & Managing Director of Management Accounting Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA.