Już 1/4 użytkowników woli FinTechy od banków

Już 1/4 użytkowników woli FinTechy od banków

Zgodnie z badaniem „Fintech Disruption in Financial Services” przeprowadzonym przez CGI Group ponad 75% klientów wciąż woli poszerzać zakres usług finansowych za pomocą swojego stałego dostawcy – czyli zazwyczaj banku. Zgodnie z badaniem powodem takiego stanu rzeczy ma być brak zaufania oraz niechęć do podejmowania zbędnego ryzyka. Ponadto konsumenci deklarowali, że obawiają się poziomu skomplikowania nowych usług i dlatego też wolą je otrzymywać u sprawdzonego źródła. Oznacza to jednak, że już prawie 25% badanych wyżej ceni sobie FinTechowe startupy.

CGI Group to kanadyjska spółka outsourcingowa z branży IT, której główna siedziba mieści się w Montrealu. W badaniu udział wzięło blisko 1700 klientów z USA, Kanady, Australii, Singapuru, Szwecji, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Nie ufamy FinTechom?

Badanie miało na celu przyjrzenie się wadze i przydatności rozwiązań dostarczanych przez FinTechy. Pod lupę wzięto 12 podstawowych dziedzin, w których specjalizują się startupy z branży. Do najważniejszych można zaliczyć płatności mobilne, bezpieczeństwo, spersonalizowane zarządzanie finansami, kryptowaluty, pożyczki P2P, robo-doradców i alternatywne źródła badania zdolności kredytowej.

CGI Group zbadało na ile cenione są powyższe usługi, jaki jest poziom zorientowania klientów w tym, że w ogóle istnieją oraz jakie są przeszkody w korzystaniu z FinTechowych rozwiązań. Tak prezentują się najważniejsze wnioski z badania.

Źródło: cgi.com. Które FinTechowe rozwiązania klienci cenią najbardziej?
Źródło: cgi.com. Które FinTechowe rozwiązania klienci cenią najbardziej?
  • 75% ankietowanych preferuje otrzymywanie nowych usług od podmiotów już ustabilizowanych na rynku,
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa był najwyżej ceniony przez badanych – 78% użytkowników twierdzi, że jest to kluczowe dla ich komfortu,
  • dodatkową przewagą banków w oczach respondentów była dostępność wszystkich usług w jednym miejscu, czyli kompleksowe zarządzanie finansami – taką zaletę przedstawiło 61% badanych,
  • wygodne płatności mobilne były cenione przez 51% klientów,
  • konsumenci pozostają niechętni względem pożyczek społecznościowych i badania zdolności kredytowej za pomocą alternatywnych źródeł.

Ciekawie prezentuje się również poniższy wykres:

Źródło: cgi.com. Na czerwono poziom świadomości o danej usłudze, a na pomarańczowo % ankietowanych, którzy chcą z niej skorzystać.
Źródło: cgi.com. Na czerwono poziom świadomości o danej usłudze, a na pomarańczowo % ankietowanych, którzy chcą z niej skorzystać bądź już to robią.
  • nikogo nie może dziwić fakt, iż najbardziej popularną usługą są płatności mobilne, zaskakujący jest jednak niski % osób, które z nich korzystają lub chcą to robić w przyszłości – zaledwie 53%,
  • ogólnie widać wysoką świadomość wśród badanych, gdyż najniższą „cieszą się” usługi barterowe, na względnie wysokim poziomie – 62%,
  • najmniej kuszący zdaniem badanych są robotyczni doradcy (24%), pożyczki społecznościowe i alternatywne metody oceniania zdolności kredytowej (25%).
Źródło: cgi.com. Na różowo oznaczone jest zaufanie, jako przeszkoda w skorzystaniu z usługi.
Źródło: cgi.com. Na różowo oznaczono zaufanie, jako przeszkodę w skorzystaniu z usługi.
  • w każdym aspekcie zaufanie jest tym co w największym stopniu odstrasza klientów od rozwiązań FinTechowych. Na dobrą sprawę to co znajduje się pod kolorem żółtym można również podciągnąć pod zaufanie – „wolę poczekać aż wypróbują to inni”. Dlatego jeżeli mają gdzieś skorzystać z robo-doradców czy wirtualnej waluty, zrobią to najprędzej pod egidą banku.

Na podstawie powyższych wyników widać powody dla których banki zacieśniają współpracę ze startupami z sektora FinTech. Jedyne czego im brakuje to nowatorskich rozwiązań technologicznych. Z drugiej strony startupy cierpią na brak zaufania ze strony klientów i często również narzędzi do zapewniania kompleksowych usług finansowych. Współpraca się opłaca – obu stronom.

Link do pełnego badania znajdziecie tutaj.

/RT