Banking-as-a-Service to trend w globalnej bankowości, który kształtuje przyszłość branży. W praktyce tzw. „bankowość w tle” daje firmom możliwość wzbogacenia głównej oferty o usługi finansowe. Według danych Allied Market Research, globalny rynek BaaS wygenerował 2,41 mld USD w 2020 r. i przewiduje się, że do 2030 r. osiągnie 11,34 mld USD.

Partnerstwo Aion Banku i Vodeno

Firmy we współpracy z Aion Bankiem i Vodeno mogą wdrożyć własne produkty finansowe. Wśród dostępnych opcji są np. płatności BNPL, pożyczki, konta bankowe czy karty płatnicze, a wszystko bez obowiązku ubiegania się o licencję bankową. Nie jest również konieczne przechodzenie skomplikowanego procesu regulacyjnego, a z tej opcji mogą skorzystać także podmioty niezwiązane z bankowością,

W praktyce Banking-as-a-Service , tzw. “bankowość w tle” pozwala na uruchomienie nowych źródeł dochodu biznesom, niezależnie od branży. Odbywa się to również z korzyścią dla klientów, otrzymujących dostęp do usług finansowych w ramach jednego procesu zakupowego – czytamy w komunikacie.

– Banking-as-a-Service zmienia sposób dystrybucji finansów. Kiedyś banki tworzyły produkty i sprzedawały je w swoich oddziałach, dzisiaj te same produkty są udostępniane przez firmy niezwiązane z branżą bankową, na przykład działające w e-commerce. Nowoczesne, mobilne finanse redefiniują pojęcie bankowości, która coraz częściej będzie odbywać się w tle, przy okazji codziennych czynności – mówi Karol Sadaj, Country Head Aion Banku w Polsce.

Z rozwiązania Aion Banku i Vodeno korzystają już m.in klienci Elzab, kupujący kasę fiskalną w abonamencie. Sięgnęło po nie także Allegro Pay, od którego challenger bank skupuje transze wierzytelności konsumenckich o dłuższym okresie zapadalności.