Program jest skierowany do przedstawicieli instytucji stojących przed wyborem strategii digitalizacyjnych, managerów firm reprezentujących szeroko rozumiany sektor FinTech ale też do osób, które wiążą swoją przyszłość z sektorem finansowym i chciałyby lepiej zrozumieć mechanizmy nim sterujące.

Fintek.pl jest partnerem medialnym i merytorycznym podyplomowych studiów FinTech na Akademii Leon Koźmińskiego.

Podyplomowe studia FinTech na Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej wg. Rankingu Europejskich Szkół Biznesu opublikowanego przez „Financial Times”. W zestawieniu 100 czołowych uczelni ALK jest na 52. miejscu, a w programie realizowanym wspólnie z ESCP zajmuje 3. miejsce.

Studia są podzielone na trzy moduły:

  • Moduł I – FinTech i digitalizacja sektora finansowego,
  • Moduł II – Innowacje w sektorze finansowym,
  • Moduł III – Regulacje.

Kierunek „FinTech a nowe trendy w sektorze finansowym” potrwa 1 rok, a zajęcia będą prowadzone w języku polskim. Cały program to 190 godzin dydaktycznych. Studia odbywają się przez dwa semestry – raz lub dwa razy w miesiącu. W przypadku jednorazowej płatności koszt studiów to 12,2 tys. PLN. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wśród wykładowców można wymienić takie postaci jak Anna Maj, Danuta Żukowska, Michał Pawlik, Damian Karwala, Monika Sawicka, Karol Stępień czy Tomasz Woźniak. Lista wykładowców wciąż jest poszerzana. Merytorycznymi opiekunami studiów są Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Monika Kania oraz Jakub Bojanowski.

Grupą docelową kierunku są menedżerowie z poziomu N-1; N-2 (w przypadku większych instytucji), oraz osoby aspirujące do tych ról w ramach swojej kariery zawodowej. Ponadto, program jest skierowany do przedstawicieli Fintechów, regulatorów rynku oraz konsultantów biznesowych mających na co dzień do czynienia z szeroko pojętym sektorem Fintech.