Partner serwisuVisa dla biznesu

Regulacje UE


Obecnie większość regulacji dotyczących sektora finansowego, w tym sektora fintech, ma swoje źródła na szczeblu unijnym. Unia Europejska poprzez swoje  instytucje dąży do ujednolicenia standardów usług finansowych, jak również zwiększenia ochrony konsumentów. Często z różnym skutkiem. Regulacje unijne wdrażane są za pomocą dyrektyw i rozporządzeń.
Komisja Europejska publikuje rozporządzenie w sprawie wykorzysania AI
April 23, 2021, 2:27 PM

Komisja Europejska chce przekształcić Europę w centrum wiarygodnej sztucznej inteligencji. Wiarygodnej, czyli takiej, która służy ludziom.