Partner serwisuVisa dla biznesu

Regulacje UE


Obecnie większość regulacji dotyczących sektora finansowego, w tym sektora fintech, ma swoje źródła na szczeblu unijnym. Unia Europejska poprzez swoje  instytucje dąży do ujednolicenia standardów usług finansowych, jak również zwiększenia ochrony konsumentów. Często z różnym skutkiem. Regulacje unijne wdrażane są za pomocą dyrektyw i rozporządzeń.
Komisja Europejska publikuje rozporządzenie w sprawie wykorzysania AI
23 kwietnia 2021, 14:27

Komisja Europejska chce przekształcić Europę w centrum wiarygodnej sztucznej inteligencji. Wiarygodnej, czyli takiej, która służy ludziom.

EBA uruchamia rejestr instytucji płatniczych z okazji PSD2
19 marca 2019, 14:42

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował rejestr instytucji płatniczych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, które będą podlegać przepisom PSD2.