Wśród ponad 21 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej w III kwartale 2023 roku, prawie 15 mln można nazwać mobile only. Oznacza to, że około  70 proc. użytkowników loguje się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, ale w ogóle nie korzysta z bankowości internetowej.

Co nowego w aplikacji Alior Mobile?

Jedną z wprowadzonych zmian w aplikacji Alior Mobile jest możliwość decydowania przez użytkownika o tym, jakie produkty i w jakiej kolejności będą widniały na ekranie głównym jego aplikacji. Klient może zrobić to z poziomu zakładki „Wygląd” w opcji „Widok produktów na pulpicie”.

Ekran dostosowania widoku składa się z trzech sekcji. Pierwszą z nich jest „Produkt główny”, drugi to „Pozostałe produkty”, których liczbę i kolejność można ustalić według własnych preferencji, a trzeci segment to „Ukryte produkty”, które nie będą widoczne na ekranie głównym. Przenoszenie elementów pomiędzy sekcjami odbywa się za pomocą symboli „+” oraz „-” a ustawienie ich w odpowiedniej kolejności jest możliwe dzięki opcji przeciąganiu i upuszczaniu poszczególnych elementów.

W nowej wersji aplikacji są dwie zakładki produktowe, „Moje produkty” oraz „Moje karty”. Każda z nich zostanie podzielona na odpowiednie segmenty. W przypadku sekcji produktowej będą to „Rachunki” (ROR PLN, ROR walutowe, konta oszczędnościowe), „Lokaty”, „Produkty kredytowe” (pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne, kredyty ratalne, kredyty hipoteczne oraz Alior Pay), „Otwarta bankowość” oraz „Produkty inwestycyjne” (produkty Biura Maklerskiego Alior Banku). W zakładce z kartami użytkownik znajdzie natomiast „Karty do konta” (debetowe), oraz „Karty kredytowe”. Kliknięcie w kafel danego produktu przekieruje użytkownika do jego szczegółów.

Alior Bank prezentuje nowości w aplikacji mobilnej

Nowością jest również sekcja „Zapisani odbiorcy” dostępna na pulpicie oraz w zakładce „Płatności i Usługi”. Daje ona możliwość szybkiego przejścia do wykonania transakcji płatniczej na wskazane konto bankowe. Opcja obejmuje odbiorców przelewu krajowego, podatkowego, doładowania i przelewu zagranicznego czy walutowego. Wybrane profile można przypiąć do ekranu głównego i zarządzać ich kolejnością w taki sam sposób jak w przypadku listy widocznych produktów – korzystając z symboli „+” i „-” oraz opcji przeciągania i upuszczania poszczególnych elementów. Na pulpicie można umieścić maksymalnie dwudziestu odbiorców, a kolejni będą prezentowani w sekcji „Pozostali odbiorcy”.

Aby dodać nowego członka do listy należy podczas wykonywania przelewu z aplikacji, po uzupełnieniu danych odbiorcy, wybrać „Dodatkowe opcje” i zaznaczyć pole „Dodaj do listy odbiorców”, a następnie wpisać jego nazwę i nacisnąć przycisk „Dalej”. Po sfinalizowaniu transakcji na ekranie głównym aplikacji pojawi się informacja o wykonanej płatności oraz o tym, czy odbiorca został dodany do listy zapisanych.

Dodatkowo użytkownik w każdej chwili może rozszerzyć listę zapisanych odbiorców dla opcji przelewu krajowego z poziomu zakładki Płatności i Usługi oraz dedykowanego widżetu na Pulpicie. Użytkownik musi uzupełnić dane i nazwę nowego członka listy, a następnie potwierdzić operację PINem. Z poziomu szczegółów wykonanego przelewu można także usunąć wskazany profil z zapisanych.

Odświeżona wersja aplikacji została udostępniona wszystkim klientom banku w styczniu bieżącego roku.