Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do usług bankowości internetowej zanotowała wzrost o 0,2% w stosunku do poprzedniego kwartału, osiągając 42,5 mln umów na koniec III kwartału 2023 r. Liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej wyniosła 22,5 mln, co stanowi niewielki wzrost o 0,1%.

Coraz więcej Polaków korzysta z bankowości mobilnej

Największy wzrost, wynoszący 3%, odnotowano wśród aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Łącznie mamy już 21,2 mln takich klientów. Wzrosła również liczba aktywnych użytkowników korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnych (mobile only) o 4%, osiągając niemal 15 mln. To oznacza, że 71% użytkowników bankowości mobilnej loguje się co najmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, nie korzystając równocześnie z bankowości internetowej.

W sektorze MSP także widać rosnącą liczba klientów bankowości elektronicznej, co świadczy o postępującej cyfryzacji przedsiębiorstw. Obecnie już 3,5 mln klientów sektora MSP posiada dostęp do bankowości internetowej, co oznacza wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. Podobny poziom wzrostu odnotowano również porównując liczbę aktywnych klientów tego sektora, których na koniec III kwartału 2023 było blisko 2,5 mln, co stanowi 70% wszystkich klientów MSP i wzrost o 0,3% w stosunku do poprzedniego kwartału.

W kontekście płatności bezgotówkowych, dane za III kwartał 2023 r. wskazują na niewielki spadek liczby komunikatów i wartości obrotów w systemie Elixir w porównaniu do II kwartału tego samego roku. Natomiast w systemie Express Elixir zaobserwowano znaczny wzrost zarówno liczby transakcji, jak i wartości obrotów. Obie te wartości zanotowały przyrost na poziomie blisko 10% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednocześnie zauważono wyraźny spadek w wartości operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir, która w III kwartale 2023 r. wyniosła 86 mld euro, co stanowi spadek na poziomie ok. 4% w stosunku do II kwartału 2023 r.

– Po raz kolejny obserwujemy znaczący wzrost w segmencie mobile only. Wyniki za III kwartał 2023 roku potwierdzają stale rosnące zainteresowanie Polaków aplikacjami mobilnymi, dzięki którym mogą zarządzać swoimi finansami. Liczba użytkowników korzystających wyłącznie z mobilnych aplikacji przekroczyła już 21 milionów. To zjawisko jest rezultatem nie tylko zmieniających się uwarunkowań i preferencji klientów, ale również rosnącej atrakcyjności aplikacji mobilnych banków, które oferują dodatkowe usługi niedostępne w bankowości internetowej – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.