Aktualnie w Alior Banku trwają prace nad przygotowaniem planu i harmonogramu wdrożenia projektów pilotażowych z wybranymi startupami. Jednym z efektów akceleratora była także inwestycja Alior Banku w rozwiązanie oferujące odroczone płatności w internecie – PayPo. Startup pozyskał 4 mln zł poprzez zakupienie przez bank 20% udziałów w spółce.

Partner przedsięwzięcia, PZU, zadeklarowało kontynuację współpracy ze startupami AI Busters oraz Aazzur. Z pierwszym z nich, w ramach ‘proof of concept’ bada rolę korespondencji mailowej w procesie obsługi klienta. W zakresie pilotażu przykładają szczególną uwagę do agregacji tematów, analizy wiadomości oraz przygotowania sugestii odpowiedzi. W ramach pilotażu z Aazzur badane będą możliwości wygenerowania i prezentacji spersonalizowanej oferty PZU dla klientów na podstawie ich decyzji zakupowych i finansowych.

Pierwsza edycja RBL_Start zakończona

W czasie trzymiesięcznej akceleracji startupowi partnerzy Alior Banku wzięli udział w licznych warsztatach i indywidualnych konsultacjach z ekspertami. Ich głównym celem było wypracowanie efektywnego modelu współpracy z biznesem oraz dostosowanie rozwiązań do wymagań technologicznych banku. Startupy sprawdzały także zgodność rozwiązań z potrzebami klientów. Zdobyte przez uczestników umiejętności zweryfikowane zostały w praktyce, m.in. podczas szeregu spotkań z mentorami, konferencji biznesowych czy w ramach VC Speed Dating – wydarzenia na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele funduszy inwestycyjnych.

Startupom biorącym udział w programie RBL_START udostępniono środowisko testowe Alior Bank Developer, które pozwala na bezpieczny sposób integracji rozwiązań z API Alior Banku. Warto przy tym dodać, że Alior Bank jest obecnie jedną z 8 instytucji, które zostały wytypowane przez KNF do roli operatora piaskownicy regulacyjnej. O ile jednak pierwsze testy tego środowiska ruszą z początkiem przyszłego roku, to uczestnicy RBL_START już dziś mogą sprawdzać kompatybilność swoich rozwiązań z technologią banku. Przedstawiciele startupów mieli okazję zadebiutować także u polskiego regulatora, biorąc udział w spotkaniach w ramach Innovation Hub Komisji Nadzoru Finansowego. Ich rolą było zaopiniowanie modelu współpracy z bankiem pod kątem zgodności regulacji.

Akcelerator stawia nie tylko na testy w zakresie dopasowania technologii, ale również odbioru startupowych rozwiązań przez docelowych klientów. Badania z użytkownikami odbywały się przez cały okres trwania programu i łącznie zajęły 8 dni. W tym czasie w RBL_LAB przeprowadzano wywiady i testy na grupie kilkudziesięciu osób w wieku od 8 do 60 lat, weryfikując zarówno wersje początkowe rozwiązań jak i ich kolejne modyfikacje.

Nabór do kolejnej edycji programu rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2019 r. Podobnie jak za pierwszym razem, bank poszuka rozwiązań stanowiących wartość dodaną zarówno dla biznesu oraz jego klientów. Do rekrutacji zaproszone zostaną zarówno startupy, których rozwiązania są na wczesnym etapie rozwoju (co najmniej MVP – minimum valuable product), jak i te posiadające w pełni działające produkty, którym zależy na rozpoczęciu działalności na szerszą skalę we współpracy z bankiem.