Państwa objęte badaniem „Postawy wobec form płatności” to Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, Słowenia, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Meksyk, Hiszpania i Portugalia. Partnerem badania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest Visa.

Z badania wynika, że 89% respondentów korzysta z tradycyjnej karty płatniczej. Coraz popularniejsze są portfele cyfrowe – 68% badanych używa ich do płatności online. Badani, jako domyślną, spontanicznie wymienianą metodę płatności najczęściej wskazują kartę (78% wskazań), która istotnie wyprzedziła gotówkę (61%).

Zakupy online najczęściej opłacane są kartą

W wielu krajach objęci badaniem eService mieszkańcy za swój ostatni zakup w e-commerce najczęściej płacili kartą: w Hiszpanii (59%), Wielkiej Brytanii (55%), Meksyku (52%), Irlandii (49%) i Portugalii (42%). Portfele cyfrowe również są popularne przy płatnościach online – głównie wśród Niemców (54%), ale często korzystają z nich także Hiszpanie (31%), Portugalczycy (29%) i Irlandczycy (25%).

W Polsce karty (16%) i portfele cyfrowe (6%) wybierane są rzadziej ze względu na częste stosowanie kodów generowanych za pomocą aplikacji (32%) lub szybkich przelewów (16%).

Niektóre narody mają bardziej tradycyjne podejście do zakupów w sieci i płacą gotówką przy odbiorze (m.in. Bułgarzy – 25% i Słoweńcy – 16%) lub przelewem bankowym (np. Meksykanie – 25%, Portugalczycy – 20% i Czesi – 14%).

Nie wszędzie gotówka odchodzi do lamusa

Zakupy offline (w tradycyjnych sklepach i punktach usługowych) częściej opłacane są kartą plastikową lub telefonem (łącznie 47% wskazań vs 43% dla gotówki). Płatność gotówką ma szczególnie niską pozycję w Polsce (29%), Wielkiej Brytanii (31%) i Irlandii (34%). W niektórych krajach utrzymuje się jeszcze popularność gotówki, przede wszystkim w Meksyku (59%), Niemczech (54%) oraz Bułgarii (53%).

Podczas ostatnich zakupów stacjonarnych respondenci badania najczęściej wybierali kartę (57%) – czy to tradycyjną (37%), czy też zapisaną na telefonie, zegarku lub na innym urządzeniu mobilnym (10%). Płatności zbliżeniowe za pomocą tego typu urządzeń są najbardziej popularne w Wielkiej Brytanii (23%) – wynika z badania „Postawy wobec form płatności” .

Ponad połowa badanych preferuje elektroniczne metody płatności

55% respondentów badania eService preferuje elektroniczne metody płatności (kartą, telefonem, zegarkiem lub innym urządzeniem) vs 37% dla płatności gotówką podczas zakupów offline (8% wskazań „nie wiem”).

Najsilniejsza preferencja płatności elektronicznych zaobserwowana została w: Wielkiej Brytanii (71% dla płatności elektronicznych, 22% dla gotówki), Irlandii (63% dla płatności elektronicznych, 31% dla gotówki), Polsce (62% dla płatności elektronicznych, 26% dla gotówki), Słowacji (62% dla płatności elektronicznych, 31% dla gotówki) i Czechach (61% dla płatności elektronicznych, 30% dla gotówki).

Preferencja dla płatności gotówkowych utrzymała się jeszcze jedynie w Meksyku (44% dla płatności elektronicznych, 50% dla gotówki) i Bułgarii (38% dla płatności elektronicznych, 54% dla gotówki) oraz, w nieco mniejszej skali, w Niemczech (47% dla płatności elektronicznych, 45% dla gotówki).

Problemy z płatnością kartą to rzadkość

Najrzadziej problemy z płatnościami kartą występują w Polsce – codziennie lub prawie codziennie tylko u 4% badanych. Podobnie na Węgrzech, w Chorwacji, Słowenii – również 4%, w Wielkiej Brytanii 5%, a w Irlandii 6%. W niektórych krajach dostęp do płatności kartą nie zawsze jest możliwy. Problem ten najczęściej jest spotykany w Meksyku (91% badanych go napotkało), ale także w Rumunii (87%) i Bułgarii (80%).

Najczęstszą przyczyną trudności z płatnościami kartą jest przede wszystkim niedostępność terminala w miejscu zakupu lub jego awaria. W Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii częściej niż w innych państwach zdarza się, że sprzedawcy wymagają osiągnięcia minimalnej kwoty przed akceptacją płatności kartą.