Z informacji prasowej opublikowanej przez Bank Anglii wynika, że rząd brytyjski jeszcze nie podjął decyzji, czy i kiedy wprowadzić „elektronicznego funta”. Aczkolwiek stworzona wspólnie z HM Treasury grupa zadaniowa ma współpracować z zainteresowanymi stronami na temat korzyści, zagrożeń i praktycznych aspektów działania „e-funta”.

Elektroniczny funt miałby docelowo funkcjonować obok gotówki i depozytów bankowych – w żadnym wypadku nie ma na celu ich zastąpienie – czytamy w komunikacie prasowym.

Wielka Brytania przyśpieszy prace nad CBDC

Powołana grupa zadaniowa miałaby przede wszystkim koordynować cele, zbadać możliwe scenariusze wykorzystania CBDC oraz jakie niesie to za sobą szanse i zagrożenia. Grupa chce sprawdzić i opracować wytyczne, które musiałoby posiadać brytyjskie CBDC by spełnić swoje cele, czyli m.in. wspierać rozwój gospodarczy oraz zwiększać bezpieczeństwo obrotu. Ponadto grupa ma na celu monitorowanie rozwoju CBDC na całym świecie, aby „mieć pewność, że Wielka Brytania pozostanie w czołówce globalnych innowacji w tym zakresie”.

Co istotne, Bank Anglii ogłosił także powołanie dwóch specjalnych jednostek: CBDC Engagement Forum, które ma celu wspomóc grupę zadaniową w zrozumieniu praktycznych wyzwań związanych z projektowaniem, wdrożeniem i obsługą CBDC. Członkowie forum mają pochodzić z różnych instytucji finansowych, obywatelskich podmiotów pozarządowych, a także ze środowiska sprzedawców, biznesmenów i konsumentów.

Druga jednostka to CBDC Technology Forum, które skupi się na technologicznych aspektach CBDC – nie zabraknie w niej przedstawicieli świata nauki, firm technologicznych – w tym fintechów i dostawców infrastruktury. Bank Anglii ogłosił także utworzenie specjalnego departamentu, który będzie zajmować się rozwojem CBDC i kierować zaangażowaniem banku w tym temacie.

Więcej informacji o brytyjskich planach w związku z rozwojem CBDC można przeczytać na specjalnej podstronie prowadzonej w domenie Banku Anglii.

Chiny na razie liderem we wdrożeniu CBDC

CBDC, czyli Central Bank Digital Currency to tzw. waluta cyfrowa banku centralnego. Jest to elektroniczny odpowiednik waluty, który nie jest li tylko zapisem księgowym, ale elektronicznym tokenem emitowanym przez bank centralny. CBDC ma funkcję pieniądza, może być wykorzystywany do rozliczeń, a jego główną zaletą jest to, że znacznie upraszcza transfery oraz zmniejsza koszty transakcyjne. CBDC może być wykorzystywane zarówno do płatności w sieci, jak i w formie stacjonarnej za pomocą np. specjalnych portfeli cyfrowych.

Nad cyfrowymi wersjami walut centralnych pracują obecnie praktycznie wszystkie główne banki centralne na świecie – w tym Europejski Bank Centralny. Jednak na najbardziej zaawansowanym etapie prac są Chiny, które już aktywnie testują elektronicznego juana (CNY). Pierwsze chińskie e-juany trafiły już do kilkuset tysięcy konsumentów. Ciekawostką jest fakt, że Ludowy Bank Chin nie wyklucza wdrożenia terminu ważności elektronicznej waluty, co miałoby pomóc w stymulowaniu gospodarki, ale jednocześnie jest pomysłem kontrowersyjnym i bardzo niepokojącym.