W ramach „Kodeksu” został m.in. uproszczony proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych oraz zostały przygotowane wzory dokumentów na tzw. Proof of Concept. Prezentacja nowego podejścia Banku do współpracy ze startupami odbyła się podczas jednej z najlepszych konferencji technologicznych w kraju – infoShare.

– Kultura biznesowa korporacji nie zawsze stwarza optymalne warunki do efektywnej współpracy ze startupami i rozwoju innowacji. Żmudne procedury, długi proces zakupowy, to tylko niektóre trudności, na jakie napotykają na swojej drodze startupy, zainteresowane współpracą z korporacją– mówi Piotr Widacki, dyrektor Zarządzający w Banku BGŻ BNP Paribas.

– Startupy mają zdecydowanie lepsze wyczucie potrzeb klienta. W tym kierunku zmierzamy. Wierzę, że wprowadzony przez nas kodeks przybliży nas do tego jeszcze bardziej – dodaje  Widacki.

„Kodeks Współpracy ze Startupami” jest konsekwencją konsultacji banku z młodymi firmami, które już współpracują z BGŻ BNP Paribas. Mając jednak na uwadze, jak najlepsze zastosowanie dobrych praktyk, ujętych w kodeksie, Zespół Cyfrowej Transformacji, zarządzany przez Piotra Widackiego, na bieżąco będzie prowadził konsultacje ze startupowym środowiskiem, by współpraca na linii korporacja – startup układała się jak najlepiej. Jak wygląda to w praktyce?

Współpraca ze startupem krok po kroku

kodeks_wspolpracy_ze_startupami_bgz_bnp_paribas

Na początek bank sprawdza swoje potrzeby, ustala priorytety i wyznacza właściciela biznesowego. Następnie kompletuje zespół i budżet do realizacji POC (Proof of Concept). W jego skład wchodzą przedstawiciele biznesu i IT. W drugiej kolejności rozpoczynana jest komunikacja aktualnego zapotrzebowania banku.

Przez około 2 tygodnie bank szuka technologii na rynku (scouting), a zainteresowane startupy zaprasza do kontaktu po adresem mailowym startupy@bgzbnpparibas.pl. Następnie BGŻ BNP Paribas pomaga w przygotowaniu się do przyszłych rozmów, a wybrane startupy zapraszane są na spotkanie, m.in. w ramach Office Hours. Podpisywana jest umowa o poufności (NDA). W trakcie spotkania, każdy startup ma 45 minut na odniesienie się do potrzeb banku. 

Kolejny krok to praca z wybranymi startupami i organizacja warsztatów (6-8 godzin), na których pracuje się nad dopasowaniem rozwiązania. Następnie bank ustala zakres prac, harmonogram, planowane efekty (opis do POC), a także treść i warunki zamówienia dla startupu. Wspólnie ze startupem BGŻ BNP Paribas komplementuje dokumenty i pomaga je uzupełnić. Potem podpisywany jest jeden z uproszczonych wzorów umów na Proof of Concept.

Potem bank testuje wybraną technologię na środowisku testowym (sandbox). Czas, jaki jest potrzebny na testowanie rozwiązania, ustalany jest indywidualnie. Wnioski wyciągane są na podstawie POC – jeśli są pomyślne – współpraca jest kontynuowana. Następny etap to ustalenie celów biznesowych i sprecyzowanie zakresu dalszych prac.

Na koniec BGŻ BNP Paribas weryfikuje aspekty bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi regulacjami i wspólnie ze startupem tworzy tzw. business case. Razem z partnerem bank zastanawia się, jaki model płatności będzie najlepszy. Potem startup otrzymuje wzór umowy i gotowe.

Ile potrwa wdrożenie rozwiązania startupu?

Startupy rekrutuje Zespół Cyfrowej Transformacji. Firma, z którą decydujemy się współpracować, otrzymuje dedykowanego opiekuna. Bank pomaga przejść startupom przez wszystkie etapy procesu, daje jasną i konkretną informację zwrotną. Zakłada się, że proces od Proof of Concept do właściwego wdrożenia zamknie się w kwartał (w zależności od poziomu skomplikowania technologii i zakresu jej wdrożenia do banku). 

Podczas konferencji technologicznej infoShare, eksperci Banku BGŻ BNP Paribas po raz kolejny spotkają się również z obiecującymi startupami w ramach tzw. Office Hours. Szczegółowe informacje na temat zasad współpracy Banku BGŻ BNP Paribas ze startupami znajdują się na stronie internetowej www w zakładce startupy (www.bgzbnpparibas.pl/startupy). 

Office Hours są częścią uproszczonego procesu zakupowego, w ramach którego eksperci banku wybierają najlepsze startupy z rynku, dysponujące interesującymi nas rozwiązaniami technologicznymi. Podczas dwóch dni konferencji eksperci spotkają się z m.in. 20 firmami w specjalnie do tego przygotowanej przestrzeni banku.

Do tej pory Zespół Cyfrowej Transformacji zorganizował 7 wydarzeń z cyklu Office Hours, podczas których eksperci przyglądali się blisko stu rozwiązaniom z następujących obszarów: PSD2, antyfraudy, e-commerce dla branży moto, technologie dla sektora agro, rozwiązana z zakresu HR. Startupy, które chciałyby wziąć udział w tym wydarzeniu proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres: startupy@bgzbnpparibas.pl

BGŻ BNP Paribas/RT