Zdjęcie pojawiło się w serwisie wykop.pl, a pod postem posypały się gromy na BZ WBK. Podobna dyskusja rozgorzała także na Facebooku. Czy bank miał podstawy do zamknięcia rachunku klienta?

Czytaj także: Obawy o kolejny „exit” z Unii. Kluczowe najbliższe trzy miesiące

Czy bank może zamknąć konto za kopanie Bitcoina?

BZ WBK zamknął konto za obracanie kryptowalutami

Źródło: wykop.pl

Pomimo ostrzeżeń Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego, handel Bitcoinem nie jest w Polsce zakazany. W naszych przepisach nie ma nic na temat tego, że obracanie walutami wirtualnymi jest przestępstwem lub wykroczeniem. Więcej o ostrzeżeniach NBP i KNF można przeczytać tutaj – NBP i KNF ponownie ostrzegają przed Bitcoinem.

W związku z tym bank nie ma podstaw, aby wypowiedzieć umowę klientowi, który zajmuje się kopaniem Bitcoina. Z jednej strony bank może postępować według własnego uznania i regulaminu, ale podlega też pod ustawę o prawie bankowym. O ile ciężko stwierdzić, że samo wypowiedzenie umowy było złamaniem prawa, o tyle argumentacja BZ WBK pozostawia już nieco do życzenia.

– Bank ma prawo wypowiedzieć umowę rachunku bankowego w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rachunek jest wykorzystywany dla celów niezgodnych z przepisami prawa. Obrót walutą wirtualną/kryptowalutą, który widoczny jest na Państwa rachunkach, nie jest objęty jednoznacznymi przepisami prawa polskiego – brak jest na rynku polskim regulacji oraz rekomendacji regulatorów w tym zakresie – głosi komunikat w liście do klienta banku.

Czytaj także: Posiadacze Bitcoina już nie będą anonimowi

Czy to, że nie ma na polskim rynku regulacji dotyczących obrotu kryptowalutami, oznacza, że jest on nielegalny? Nie ma co do tego jasnych przesłanek. Oczywiście NBP i KNF nie są zwolennikami Bitcoina, ale to również nie oznacza, że jego posiadacze łamią polskie prawo. Wniosek jest jeden – BTC trzeba uregulować.

Stanowisko BZ WBK

Poniżej prezentujemy komentarz BZ WBK, który otrzymaliśmy z biura prasowego.

W odpowiedzi na zapytania, informuję, że z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy bankowej określony Prawem bankowym, Bank nie może się wypowiadać na temat poszczególnych klientów.

Natomiast, co do zasady Bank Zachodni WBK S.A., jako podmiot do którego zdefiniowanych w art. 50 ustawy Prawo bankowe obowiązków należy dołożenie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków oraz obowiązków wypływających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest przeciwdziałać sytuacjom, które mogą zagrozić bezpieczeństwu powierzonych Bankowi środków finansowych oraz dokonywać oceny ryzyka prania pieniędzy. Bank dąży do tego, aby nie prowadzić rachunków klientom, których działalność jest niezgodna z prawem.

Ponadto, wobec przypadków wykorzystywania kryptowalut również do nielegalnej lub nieetycznej działalności, Bank opierając się na określonej w kodeksie cywilnym zasadzie swobody umów podjął decyzję o nienawiązywaniu, co do zasady, relacji z podmiotami zajmującymi się obrotem wirtualnymi walutami  oraz o wycofywaniu się z tych relacji, gdy współpraca została już podjęta. Dotyczy to przykładowo giełdy kryptowalut, kantorów handlujących w przewadze kryptowalutami lub innych klientów, dla których taki handel jest głównym przedmiotem działalności. W swej decyzji Bank kierował się również stanowiskiem KNF, wskazującym na bardzo wysokie ryzyko inwestowania w kryptowaluty.

Nie wypowiadamy umów osobom fizycznym , które w sposób standardowy kupują/sprzedają kryptowaluty.

Ewa Krawczyk, Obszar Komunikacji, Marketingu i Zarządzania Jakością, Bank Zachodni WBK