Początkowo termin na dostosowanie się do wytycznych KNF upływał 1 sierpnia, jednak w związku z pandemią koronawirusa wiele podmiotów zgłaszało prośby o jego wydłużenie. Pełny komunikat Urzędu można znaleźć tutaj.

KNF wydłuża termin na dostosowanie się do wymogów w sprawie chmury

KNF opublikował stanowisko w sprawie chmury obliczeniowej 24 stycznia bieżącego roku. Stanowi ono zbiór wytycznych, zaleceń oraz wyjaśnień, które mają umożliwić podmiotom nadzorowanym sprawne i skuteczne wdrażanie usług chmurowych. Komunikat o chmurze obliczeniowej jest realizacją jednego z wielu działań zapowiedzianych przez UKNF w „Cyfrowej Agendzie Nadzoru”.

Można w nim przeczytać między innymi, że Urząd dostrzega brak standaryzacji w podejściu do korzystania z usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w odniesieniu do tych samych kategorii informacji przez podmioty nadzorowane sektora finansowego, co może prowadzić do istotnych różnic w ocenie ryzyka technologicznego, a tym samym powodować zwiększenie ryzyka sektorowego.

Na podstawie tego komunikatu Związek Banków Polskich wypracował standard PolishCloud, który ma na celu przyspieszenie wprowadzania usług chmurowych dla sektora finansowego. Dokument stanowi przewodnik po procedurach, niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych etapach procesów wdrożeniowych cloud computingu w bankach.