Utworzenie nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech było zapowiedziane w raporcie z prac Zespołu Roboczego ds. Rozwoju Innowacji Finansowych (FinTech). Wskazano w nim silną potrzebę dialogu z organem nadzoru. Funkcjonować ma w ramach Pionu Analiz Urzędu KNF, a w zakresie jego zadań znajdować się będą zadania związane z rozwojem innowacji finansowych. Specjalna komórka organizacyjna ds. innowacji finansowych powołana była już wcześniej, jednak podniesienie jej rangi do departamentu może pozytywmie wpłynąć na relacje urzędu z biznesem.

Czytaj także: KNF ostrzega dziennikarzy. Uważajcie co piszecie

Czym zajmuje się departament? I kto stanie na jego czele?

Departament ma na celu opracowywanie stanowisk nadzoru dla uczestników sektora, prowadzenie dialogu z podmiotami z tego sektora czy rozwijanie podstrony KNF ds. innowacji finansowych. Prowadzić ma działania analitycznie, monitorować zmiany przepisów prawa i innych regulacji.

– Dyrektor nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Do tego czasu wykonywanie obowiązków koordynatora prac tego departamentu zostało powierzone Tomaszowi Piwowarskiemu, który na przestrzeni ostatniego roku zajmował się koordynacją spraw związanych z tematyką Fintech w Urzędzie KNF – czytamy w komunikacie KNF.

Czytaj także: Departament FinTech w KNF już działa

Polska została umieszczona w gronie krajów, które najbardziej wspierają branżę fintech. Działanie KNF zostało docenione. Warto wspomnieć o powstaniu Innovation Hub – programu dedykowanego dla początkujących fintechów. Dzięki niemu organ nadzoru prowadził będzie rozmowy z podmiotami z branży FinTech, wspierając rozwój nowoczesnych technologii na naszym rynku, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo klientów.

Głównymi czynnikami, które wpływają na rozwój sektora fintech sa nie tylko dostęp do Internetu czy zaawansowanie technologii, ale właśnie środowisko prawne i regulacyjne oraz administracja państwowa. Dają one możliwość prostego i pewnego realizowania czynności administracyjnych niezbędnych do tworzenia środowiska umożliwiającego tworzenie nowych usług. Mamy nadzieję, że kroki podjęte przez KNF wpłyną pozytywnie na ten rozwój. Przed nami jeszcze daleka droga, ale idziemy w dobrym kierunku.

Czytaj także: 200 milionów dolarów dla fintechów