Coraz więcej spraw urzędowych w Polsce można załatwić w pełni zdalnie. Również otoczenie biznesowe zmierza ku większej akceptacji cyfrowych dokumentów i e-podpisów. Zmiany w tym obszarze następują zarówno w relacjach pomiędzy firmami, jak i na linii przedsiębiorca-konsument. Jak zauważa Jerzy Judycki, ta ewolucja w kierunku paperless nie jest jeszcze standardem w sektorze prywatnym.

Możliwe zastosowania i potencjał e-dowodu

Na polskim rynku dostępny jest szereg metod potwierdzania tożsamości. Jerzy Judycki, zapytany o to, czym powinny kierować się firmy wybierając narzędzie do weryfikacji klienta, podkreślił, że nie trzeba ograniczać się do wyboru jednego rozwiązania. Użytkownik doceni możliwość wyboru – tak jak ma to miejsce w przypadku udostępniania różnych metod płatności.

W rozmowie poruszyliśmy też takie kwestie jak różnice pomiędzy podpisem kwalifikowanym o zaawansowanym podpisem elektronicznym, procesy w strefie cyfrowej a wymogi prawne i regulacyjne, a także jakie branże mogą szczególnie skorzystać na pełnej obsłudze online klientów.

Nie mogło zabraknąć wątku poświęconego eDO App oraz e-dowodowi, czyli dowodowi osobistemu z warstwą elektroniczną. Jerzy Judycki przybliżył potencjał tego rozwiązania, a także wyjaśnił dlaczego jest ono bezpieczniejsze niż plastikowy dowód. Rozmawiano o możliwych zastosowaniach e-dowodu w obszarach jak m.in. bezpieczna weryfikacja tożsamości, silne uwierzytelnianie czy potwierdzanie pełnoletności – online lub w sklepach bezobsługowych.

Z Jerzym Judyckim rozmawiała Izabela Kozakiewicz. Podcast można obejrzeć na YouTube. Wersja audio jest dostępna na SpotifySoundcloud oraz Apple Podcast. Pozostałe materiały znajdziecie także pod tym linkiem i w zakładce Fintek Extra.