Fintech Brunch to projekt realizowany od 2017 r. przez redakcję portalu Fintek.pl. Od ubiegłego roku wydarzenie to wchodzi w skład części konferencyjnej Fintech Summit Poland. W czasie spotkania mają miejsce prezentacje gotowych rozwiązań i case’ów, które pomagają zrozumieć, co dzieje się w sektorze FinTech.

Wykorzystanie e-dowodu przez organizacje i ich klientów

Jerzy Judycki z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych podczas tegorocznej edycji Fintech Brunch wygłosił prelekcję na temat „E-dowód osobisty w instytucji finansowej”. W swoim wystąpieniu przybliżył czym jest e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Pod lupą znalazły się również takie pojęcia jak elektroniczny podpis osobisty czy certyfikat obecności.

Uczestnicy Fintech Bruch #7 poznali statystyki e-dowodu. Okazuje się, że wydano już 11 mln dokumentów tego typu. W samej administracji e-dowód został wykorzystany zdalnie już 3 mln razy. Popularnością cieszy się również aplikacja eDO App, która pozwala na użycie e-dowodu w Internecie, np. w celu potwierdzenia tożsamości. Odnotowano już 2 mln pobrań aplikacji eDO App.

W swojej prezentacji Jerzy Judycki wskazał także praktyczne zastosowania e-dowodu. Mówił o możliwości wykorzystania e-dowodu w obszarach takich jak otwarcie konta w banku, zakup obligacji, dostęp do konta pacjenta, logowanie do e-urzędu, autoryzacja dyspozycji oraz weryfikacja pełnoletności.

Co ciekawe, e-dowodu można użyć już w ponad 800 miejscach – w firmach i urzędach. Rozwiązanie to może zostać zastosowane w każdym kanale kontaktu z klientem. Poprzez integrację z API eDO App, firmy mogą udostępnić użycie e-dowodu w swoim interfejsie mobilnym lub www.