W tej rundzie finansowania do Komisji wpłynęło 1848 wniosków. Ostatecznie wybrano do finansowania 64 projekty, większość z obszaru zdrowia, inżynierii i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Z Polski doceniono dwie firmy: oprócz Billona dofinansowanie otrzymała spółka biotechnologiczna Napiferyn Biotech. Od startu programu w 2014 r. tylko 15 projektów z Polski zostało beneficjentami Fazy 2 SME Instrumentu.

Billon doceniony w przez Komisję Europejską

Wyróżnione przez Unię Europejską rozwiązanie Billona eliminuje papier z obiegu dokumentów, umożliwiając wprowadzenie w pełni cyfrowych relacji między firmami a konsumentami. Zapisanie w rozproszonym rejestrze takich dokumentów jak umowy, rachunki, czy cenniki, gwarantuje ich niezmienność i pozwala obniżyć koszty zarządzania nimi prawie o połowę.

Stworzone przez polskich inżynierów rozwiązanie ma być zgodne z polskimi i unijnymi regulacjami, w tym RODO i osiąga wydajność publikacji nawet 5 milionów dokumentów na dobę. W Polsce nagrodzoną technologię wprowadza już Biuro Informacji Kredytowej. BIK oferuje sektorowi bankowemu platformę blockchain do zarządzania dokumentami klienckimi, spełniającą wymogi regulacyjne trwałego nośnika informacji. Pierwsi klienci zaczną korzystać z platformy do końca II kwartału tego roku.

Prace finansowane z grantu Komisji Europejskiej potrwają 2 lata. W tym czasie Billon będzie mógł również korzystać ze wsparcia coachingowego, szkoleń, spotkań networkingowych, konferencji i targów. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, z całkowitym budżetem wynoszącym prawie 80 miliardów euro.

/Rafał Tomaszewski