Fintech Billon otrzymał grant w wysokości 50 tys. funtów w konkursie Fast Start Competition, zorganizowanym przez brytyjską agencję rządową Innovate UK, na stworzenie aplikacji obsługującej certyfikaty “powrotu do pracy” po pandemii COVID-19, zapisane w systemie blockchain.

Certyfikat odporności na COVID-19

Fintech do końca sierpnia stworzy w pełni funkcjonalny prototyp rozwiązania do publikacji, udostępniania i weryfikacji dokumentów potwierdzających odpowiednie przeszkolenie pracowników, minimalizujące ryzyko zarażenia, jak również – jeśli będzie to medycznie możliwe – ich odporność na COVID-19. Billon będzie w tym czasie również testował rozwiązanie wspólnie z brytyjskimi partnerami, żeby później przygotować jego pełnoskalowe wdrożenie.

Billon chce pomóc w bezpiecznym odmrożeniu gospodarki. Rozwiązanie, nad którym pracujemy, pozwoli firmom w Wielkiej Brytanii, a być może także w innym krajach, wrócić do pracy w biurach, dając gwarancję, że osoby tam pracujące zachowują się w sposób bezpieczny i nie są źródłem zarażenia – David Putts, Chief Growth Officer grupy Billon.

Jak udowodnić, że ktoś może wrócić do pracy?

Rozwiązanie, nad którym pracuje Billon, rozwiązuje trzy kluczowe wyzwania stojące przed rządami i firmami, które chcą odmrozić gospodarkę, nie ryzykując wzrostu zarażeń:

  • jak udowodnić, kto może bezpiecznie wrócić do pracy,
  • jak zapewnić prywatność informacji dotyczących stanu zdrowia i zdolności do pracy,
  • oraz jak udostępniać dokumenty bez użycia papieru i z ograniczeniem fizycznego kontaktu.

Z rozwiązania Billon będą mogły korzystać instytucje publiczne, takie jak służba zdrowia, a także sektor prywatny, aby zapisywać w strukturze blockchain certyfikaty poświadczające możliwość powrotu do pracy biurowej –  na przykład stwierdzające, że pracownik ukończył specjalistyczne szkolenie lub ma potwierdzoną medycznie odporność na COVID-19.

Posiadacze certyfikatów mogą bezpiecznie wrócić do pracy, a zatrudniające ich firmy będą miały pewność, że pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie lub testy i zabezpieczą się prawnie przed ewentualnymi pozwami. W przypadku zmiany standardów odporności lub wskazań medycznych, certyfikaty są natychmiast aktualizowane, pozwalając na weryfikację, kto w danym momencie może pracować w biurze.

Projekt Billona jest jednym z 800 wybranych do realizacji spośród ponad 8600 zgłoszeń do konkursu Fast Start Competition, uruchomionego w kwietniu przez brytyjską agencję ds. innowacyjności Innovate UK.

/Billon