Wyraźnego rozpędu z początkiem roku nabrały również płatności zbliżeniowe BLIK. Od momentu udostępnienia usługi aktywowało ją ponad 800 tys. użytkowników. W pierwszym kwartale 2022 r. zapłacono w ten sposób 8,6 mln razy.

E-commerce wciąż główną siłą BLIKA

W analizowanym okresie najwięcej transakcji BLIKIEM realizowanych było niezmiennie w e-commerce – ich udział stanowi obecnie 63,2 proc. wszystkich operacji. Między styczniem a marcem użytkownicy BLIKA zapłacili w sieci aż 156,3 mln razy – to o 38 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 18,8 mld zł wobec 12,8 mld rok wcześniej. Średnia wartość pojedynczego zakupu online w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 120 zł.

– Użytkownicy BLIKA po raz kolejny udowodnili, że płatności mobilne BLIK są dla nich wygodnym i intuicyjnym sposobem płacenia za zakupy w sieci. Od czwartego kwartału 2018 roku BLIK konsekwentnie zwiększa w tym kanale dystans do kart. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Narodowy Bank Polski – na koniec grudnia 2021 r., liczba transakcji BLIKIEM była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 230 proc. Biorąc pod uwagę jego główne zalety, czyli szybkość i bezpieczeństwo, jesteśmy przekonani, że ta tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać także w kolejnych kwartałach – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Drugim najchętniej wykorzystywanym sposobem na użycie BLIKA pozostają przelewy na numer telefonu. W pierwszym kwartale br. stanowiły one już 18 proc. wszystkich transakcji – co oznacza wzrost o 5,6 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. użytkownicy zrealizowali w ten sposób aż 44,1 mln przelewów, czyli o 136 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość płatności P2P w analizowanym okresie wyniosła 5,1 mld zł.

Ponad 800 tys. użytkowników zbliżeniowego BLIKA

Od stycznia do marca istotny wzrost odnotowały także płatności BLIK w tradycyjnych terminalach płatniczych. Liczba transakcji wzrosła do 36,8 mln – to aż o 172 proc. więcej niż rok temu i 26 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2021 roku. Istotnym czynnikiem powyższego wzrostu były intensywne działania promujące płatności zbliżeniowe BLIK. Od początku udostępnienia tej usługi przez sześć największych polskich banków aktywowało ją już ponad 800 tys. użytkowników. W analizowanym okresie zrealizowali oni aż 8,6 mln transakcji, co oznacza wzrost o 207 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego kwartał wcześniej.

W pierwszym kwartale 2022 liczba transakcji w bankomatach wzrosła rok do roku o 42 proc. i było ich 10,2 mln. Wypłaty i wpłaty w bankomatach stanowią obecnie 4,1 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM.

Jednocześnie warto dodać, że między styczniem a marcem Polacy wykonywali średnio 2,7 mln transakcji BLIKIEM dziennie. Dla porównania – w tym samym okresie ubiegłego roku było to 1,7 mln. W najlepszym dniu kwartału odnotowano prawie 3,7 mln transakcji. Średnia kwota operacji BLIKIEM wyniosła w tym okresie 132 zł.

Sukcesywnie rośnie także liczba aktywnych użytkowników BLIKA, która od czwartego kwartału uwzględnia również osoby realizujące wyłącznie przelewy na numer telefonu BLIK. Na koniec marca br. wynosiła ona 10,5 mln osób. To 39 proc. więcej niż rok wcześniej.