Obecnie BLIKIEM można zapłacić w całym polskim internecie oraz rosnącej liczbie globalnych platform e-commerce. Na ten moment można nim realizować płatności w około 830 tys. terminali płatniczych. BLIK zbliżeniowo zadziała z kolei w około 1,123 mln terminali, a także w ponad 21 tys. bankomatów. Od początku udostępnienia nowej funkcji aktywowało ją już ponad 800 tys. użytkowników – czytamy w komunikacie.

BLIK zamyka z zyskiem już drugi rok z rzędu

W raportowanym okresie wyniósł on 31,7 mln zł. Przychody spółki wzrosły rok do roku o 60%, osiągając poziom 112,8 mln PLN. Wynik operacyjny wzrósł z kolei o ponad 40% do poziomu 38,8 mln zł. Na koniec grudnia możliwość korzystania z BLIKA miało rekordowe 21,6 mln aktywnych aplikacji mobilnych (wzrost o 28% w stosunku do 2020 r.).

Polski Standard Płatności odnotował 60% wzrost przychodów, które wyniosły 112,8 mln PLN. Warto dodać, że w rok wcześniej spółka osiągnęła w tym zakresie wynik 70,6 mln zł. Średni roczny wzrost przychodów (CAGR) w latach 2015-2021 wyniósł 72% Koszty operacyjne zatrzymały się na poziomie 74 mln PLN. Na uzyskany wynik wpływ miały głównie koszty usług obcych. Było to efektem uruchomienia działań marketingowych ukierunkowanych na wzrost liczby transakcji i pozyskanie użytkowników BLIK.

Wynik operacyjny PSP (EBIT, czyli wynik przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi) w 2021 r. był równy 38,8 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej. Z kolei EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, kosztami finansowymi oraz amortyzacją) wyniosła  42,5 mln zł w 2021 r wobec  30,5 mln zł w 2020 r. Zysk netto PSP w 2021 r. osiągnął poziom 31,7 mln zł, wobec 36 mln zł rok wcześniej. Spadek jest rezultatem jednorazowego rozpoznania aktywa na podatek odroczony.

– Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki dają powody do zadowolenia. Wzrost wolumenu transakcji, który obserwowaliśmy w 2021, ale również na początku tego roku, pozwala nam skupić się na rozbudowie płatności contactless, wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych usług, w tym także z kategorii „Buy-now-pay-later”. Będzie to możliwe między innymi dzięki współpracy z bankami, lokalnymi i globalnymi dostawcami płatności oraz dostępnymi na rynku fintechami. – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.2021 r.

Dynamiczny wzrost liczby transakcji

BLIK dostępny jest dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Na koniec 2021 roku aktywnie korzystało z niego ponad 10 mln osób. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku BLIK odnotował 763 mln transakcji. Ich łączna wartość osiągnęła poziom 103 mld zł (przy 207,5 mld od początku uruchomienia systemu w 2015 roku). W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost na poziomie ok. 80% liczby transakcji oraz ok. 82% w odniesieniu do ich wartości.