W systemie eKRS można już znaleźć sprawozdanie finansowe Polskiego Standardu Płatności, czyli operatora BLIKA, za 2023 rok. Dokument zawiera najważniejsze informacje na temat finansów spółki.

W 2023 roku BLIK zanotował 145 mln PLN zysku netto

W 2023 roku PSP zanotował zysk netto w wysokości prawie 145 mln PLN – dla porównania rok wcześniej wyniósł on nieznacznie ponad 95 mln złotych. Z kolei przychody wzrosły z poziomu ponad 217 mln PLN do prawie 322 mln złotych. W sprawozdaniu można znaleźć również takie informacje jak koszty prowadzenia działalności, wydatki na marketing, czy na świadczenia pracownicze.

W dokumencie czytamy, że Polski Standard Płatności na koniec 2023 roku dysponował kapitałem własnym w wysokości ponad 419 mln PLN. W PSP pracuje obecnie 117 osób – dla porównania rok wcześniej w firmie zatrudnionych było 75 pracowników. Pełne sprawozdanie finansowe Polskiego Standardu Płatności za 2023 rok można pobrać tutaj.

W pierwszym kwartale 2024 r. BLIK zanotował wzrost liczby transakcji o blisko 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając łącznie 518 mln operacji o wartości 73,9 mld zł. Na koniec marca bieżącego roku z rozwiązania aktywnie korzystało 16,3 mln użytkowników.

W analizowanym okresie najdynamiczniej rosła liczba przelewów na telefon BLIK – Polacy skorzystali z tej usługi 132 mln razy. Najwięcej transakcji zostało zrealizowanych w e-commerce – co druga płatność odbyła się właśnie w tym kanale. W analizowanym okresie użytkownicy BLIKA zapłacili w sieci 264,9 mln razy, czyli o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 37,8 mld zł wobec 26,9 mld zł rok wcześniej.