Polski Standard Płatności wraz z EPC (European Payment Council) od początku zaangażowany był w prace nad stworzeniem europejskiego standardu przelewów na numer telefonu. Usługa ma umożliwić wymianę danych niezbędnych do inicjowania płatności mobilnych pomiędzy osobami korzystającymi z rozwiązań P2P na poziomie ogólnoeuropejskim. Na wdrożenie trzeba jednak jeszcze poczekać, ponieważ wymaga ono zmian regulaminowych po stronie systemu BLIK oraz banków, które są jego uczestnikami.

BLIK gotowy na międzynarodowe przelewy na numer telefonu

Dostawcą systemu SPL Mobile Proxy Forum (MPF) jest equensWorldline. Polski Standard Płatności jako pierwszy operator w Europie przyłączył się testowo do nowo powstającego systemu. W schemat międzynarodowych płatności P2P zaangażowane będą trzy podmioty: operatorzy z kraju inicjującego przelew, przyjmującego przelew oraz Standardised Proxy Lookup (SPL). Dobrze obrazuje to powyższa grafika.

W pierwszej fazie, na podstawie numeru telefonu wybranego przez użytkownika aplikacji mobilnej, lokalny dostawca usługi prześle zapytanie o numer IBAN do systemu SPL. Następnie system przekaże żądanie do sieci zaangażowanych dostawców, którzy po weryfikacji własnych baz danych, wrócą z informacją na temat odbiorcy. W ostatnim etapie system SPL przekieruje pozyskane dane do lokalnego rozwiązania. Inicjujący dostawca otrzyma komunikat również w przypadku niepowodzenia. PSP w ramach testów obsłużył zarówno zapytania o IBAN przychodzące z SPL, jak i zapytania z BLIK kierowane do SPL.

Przelewy na numer telefonu cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. W 2018 roku wykonano ich ponad 5 milionów (szczegółowe dane na temat statystyk BLIKA w 2018 roku można znaleźć tutaj). Przypomnijmy też, że już w połowie 2019 roku BLIKIEM zapłacimy także zbliżeniowo – i to w terminalach na całym świecie. To efekt współpracy PSP z Mastercard.