Broker ID to usługa oferowana przez Autenti we współpracy z dostawcami identyfikacji tożsamości, takimi jak np. IDENTT, PWPW czy IDnow. Pozwala ona na zdalną weryfikację tożsamości osób fizycznych – zarówno w Polsce, jak i na świecie (z pewnymi ograniczeniami wynikającymi m.in. z poziomu zabezpieczeń dokumentów tożsamości). Dzięki zastosowaniu zdalnych narzędzi działających w oparciu o biometrię i sztuczną inteligencję można szybko przeprowadzić weryfikację, sprawdzić zabezpieczenia fizyczne na dokumencie czy automatycznie potwierdzić zgodność danych deklarowanych z dokumentowymi.

Broker ID od Autenti już w BNP Paribas

– To duże usprawnienie szczególnie dla osób z zagranicy, które do tej pory musiały przedstawić notarialne poświadczenie dokumentu lub wylegitymować się w oddziale BNP Paribas w kraju swojej rezydencji, co nie zawsze jest możliwe – mówi Paweł Jaszewski, Tribe Leader zarządzający obszarem Customer Lifecycle w banku BNP Paribas.

W praktyce wygląda to tak, że pracownik banku wysyła zaproszenie do identyfikacji, a reprezentant lub pełnomocnik obecnego bądź przyszłego klienta przechodzi identyfikację samodzielnie (proces jest zautomatyzowany), a wynik weryfikacji trafia z powrotem do pracownika, który go akceptuje bądź odrzuca.

Rozwiązanie Broker ID zostało wdrożone w listopadzie 2022 roku w ramach pilota, a od ostatniego tygodnia marca 2023 roku będzie szeroko używane w obsłudze klientów z obszaru MŚP oraz bankowości korporacyjnej. Bank rozważa rozszerzenie tej funkcjonalności na inne linie biznesowe.

Zależnie od wybranych rozwiązań, oprócz wideoweryfikacji tożsamości usługa Broker ID może umożliwiać potwierdzenie tożsamości poprzez podpis kwalifikowany, profil zaufany lub za pomocą bankowości internetowej (przez logowanie do bankowości albo przelew 0,01 zł).

Z kolei samo Autenti pod koniec 2022 roku pozyskało kolejne dofinansowanie – tym razem w kwocie 40 mln PLN. Pieniądze miały zostać przeznaczone między innymi na ekspansję zagraniczną.