Pierwszy kwartał 2022 roku był jednym z najlepszych kwartałów Cloud Technologies w przeciągu ostatnich czterech lat. W I kwartale tego roku spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. To wzrost o 83% w stosunku do IV kw. 2021 roku. EBITDA sięgnęła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r. Kluczowy wpływ na wyniki finansowe spółki miała ponoć koncentracja biznesu na segmencie sprzedaży danych. 16 sierpnia spółka opublikuje wyniki za II kwartał 2022 roku.

Cloud Technologies zmierza na główny rynek GPW

Przejście spółki na główny rynek GPW jest jednym z kluczowych celów jakie spółka zamierza zrealizować w ramach strategii na lata 2021- 2023. Procesowi przejścia nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji. W związku z planowanym przejściem na główny parkiet firma spodziewa się wzrostu płynności akcji oraz zainteresowania spółką ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych.

W najbliższym czasie Komisja Nadzoru Finansowego będzie weryfikowała ich prospekt, a po zatwierdzeniu zostanie opublikowana ostateczna data debiutu Spółki na Rynku Głównym GPW. W poprzednim roku Cloud Technologies ogłosiło strategię składającą się z trzech perspektyw: biznesowej, finansowej i korporacyjnej.

Przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest jednym z dwóch założeń perspektywy korporacyjnej obok programu motywacyjnego. Perspektywa biznesowa zakłada globalizację biznesu, rozwój własnych technologii oraz zwiększenie monetyzacji danych.

Natomiast perspektywa finansowa obejmuje zakup technologii, skup akcji własnych, akwizycje międzynarodowe oraz działalność B+R. 2022 rok dla Cloud Technologies to czas dalszej realizacji strategii zaplanowanej na lata 2021 – 2023. Obecny udział w przychodach kluczowego dla rozwoju spółki segmentu sprzedaży danych wynosi obecnie 75%.