Zgodnie z badaniem Easy Check i KRD „Otwarta bankowość oczami Polaków”, już 35,5% Polaków słyszało o obowiązywaniu dyrektywy PSD2.

Stan wiedzy Polaków na temat otwartej bankowości

Ponad połowa Polaków (51,1%) jest przekonana, że otwarta bankowość daje dostęp do rachunku bankowego komornikom i sędziom. W rzeczywistości tego typu instytucje nie otrzymują takich uprawnień w ramach otwartej bankowości. Dzięki dyrektywie PSD2 możliwość dostępu do danych z rachunku bankowego (za zgodą i na życzenie właściciela rachunku) uzyskują wyłącznie podmioty wpisane do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.

Do wyrażenia przez klientów przyzwolenia na wgląd do informacji o rachunku zachętę stanowią konkretne korzyści np. prostsze i szybsze wnioskowanie o usługę finansową, bez konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów.

Ankietowani odpowiadając na pytanie dotyczące tego, jakie dane mogą zostać udostępnione w ramach zastosowania narzędzi otwartej bankowości, najczęściej wskazywali imię i nazwisko, adres zamieszkania (33,7%) oraz informację o aktualnym zadłużeniu właściciela rachunku bankowego (31,5%).

Wnioski z badania Easy Check i KRD na temat otwartej bankowości

Najbardziej zorientowane w zakresie obowiązywania dyrektywy PSD2 są osoby posiadające wykształcenie wyższe (45,4%) oraz osoby będące w przedziale wiekowym 25-34 lata (47%). Najgorzej zorientowani w tym temacie są ludzie młodzi będący w wieku 18-24 lata (25%).

Najlepiej Polacy poradzili sobie w przypadku pytania o konieczność zgody właściciela rachunku bankowego na udostępnienie danych. Większość ankietowanych zgodziła się z tym stwierdzeniem, co jest odpowiedzią prawidłową.

Udostępnianie danych z rachunku bankowego

W ramach wyników badania „Otwarta bankowość oczami Polaków” zauważalna jest korelacja pomiędzy wiedzą na temat obowiązywania dyrektywy PSD2, a chęcią udostępnienia danych z rachunku bankowego. Osoby, które słyszały o prawie dotyczącym otwartej bankowości, w ramach badania były bardziej skłonne do wskazania korzyści, za które są skore udostępnić informacje ze swojego rachunku bankowego innym podmiotom. Świadczy to o niezbędności działań informacyjnych dotyczących obowiązywania dyrektywy PSD2.

W ramach prośby, o wskazanie preferowanej korzyści od podmiotu finansowego w zamian za udostępnienie informacji z rachunku bankowego, najczęściej padała odpowiedź dotycząca niższej ceny usług lub produktu (29,6%). W przypadku wyrażania zgody na udostępnianie informacji z rachunku bankowego pomiotom niefinansowym, wśród respondentów również przeważała opcja zachęty w postaci niższej ceny usług lub produktu (26,4%). Przy czym ankietowani najczęściej preferowani zniżkę na poziomie minimum 20%.

Co warto wiedzieć o dyrektywie PSD2 regulującej otwartą bankowość?

Dyrektywa PSD2 uregulowała obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania klienta (SCA) oraz umożliwiła wprowadzenie poniższych rozwiązań z zakresu otwartej bankowości, których zastosowanie bezwzględnie wymaga zgody klienta:

AIS (Account Information Service) – usługa umożliwiająca bezpieczne udostępnienie danych z rachunku bankowego podmiotowi, który posiada stosowny wpis do rejestru podmiotów uprawnionych (AISP) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PIS (Payment Initiation Service) – usługa dzięki, której możliwe jest zlecanie przelewów w różnych bankach za pomocą jednej aplikacji.

W Polsce usługa dostępu do informacji o rachunku jest oferowana m.in. przez firmę Easy Check. Spółka na zlecenie odbiorcy usługi (np. firmy z sektora pożyczkowego, leasingowego, ubezpieczeniowego) za pomocą rozwiązania AIS pozyskuje dane z rachunku kontrahenta (za jego zgodą) umożliwiając na ich podstawie m.in. analizę historii transakcji, która pozwoli usprawnić procesy sprzedażowe tak, by były lepiej dopasowane do potrzeb klientów. Uzyskane w ten sposób informacje ułatwiają również przeprowadzenie weryfikacji kontrahentów oraz rzetelną ocenę ryzyka.

Dane udostępniane w ramach usługi AIS od Easy Check takie jak: tytuł transakcji, dane nadawcy i odbiorcy transakcji, dostępne środki, saldo księgowe rachunku pozwalają określić źródło i wysokość dochodów klienta, a tym samym rzetelnie ocenić jego sytuację finansową.