W 2023 roku rynek consumer finance w Polsce musiał się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, które wpływały na jego wyniki. Wśród nich można wymienić wysoką inflację czy stopy procentowe oraz niepewność geopolityczną. Dodatkowo dochodzą nowe wymogi regulacyjne, takie jak obniżenie limitu maksymalnych kosztów pozaodsetkowych czy nowe wymagania odnośnie oceny zdolności kredytowej klienta.

Nowe regulacje – nowe wymogi

W październiku Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki (#CCD2), która w założeniu Rady ma zwiększyć ochronę europejskich konsumentów ubiegających się o kredyt. Wśród najważniejszych zmian objętych dyrektywą pojawiły się między innymi: obowiązek informacji o całkowitym koszcie kredytu, podawane w przejrzystej i zrozumiałej formie, dostosowanej do urządzeń cyfrowych oraz zmiany w sposobie reklamowania pożyczek.

Ustawa wprowadza zakaz sugerowania w reklamach, że po zaciągnięciu pożyczki jakość życia konsumenta się polepszy – jak zostanie to zinterpretowane i zastosowane w praktyce czas pokaże. Tworzenie regulacji i ich implementacja to dwa różne procesy. Jednak z pewnością dostosowanie się do CCD2 będzie jednym z głównych wyzwań dla branży w obecnym roku. 

Nowy rok to m.in. wejście w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej.. Reforma zakłada, że od nowego roku podmioty wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych, które nie spełnią nowych wymogów, nie będą mogły dalej prowadzić działalności. Z kolei 7 stycznia zakres zastosowania ustawy został rozszerzony o umowy o kredyty zawierane z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Kolejne kwestie, które będą miały wpływ na funkcjonowanie sektora consumer finance, to przede wszystkim zapobieganie kradzieżom tożsamości i wyłudzeniom kredytów. Od 17 listopada 2023 r. Polacy mogą zastrzegać swoje numery PESEL. Jeżeli instytucja finansowa udzieli pożyczki lub kredytu klientowi, którego PESEL znajduje się w oficjalnym rejestrze zastrzeżeń PESEL , nie będzie ona mogła ani domagać się spłaty tych środków, ani sprzedać wierzytelności do firmy windykacyjnej.

Uczestnicy rynku będą musieli ustosunkować się także do unijnego rozporządzenia DORA z końca 2022 r.  Dotyczy ono odporności branży finansowej na cyberataki, tego jak sobie z nimi radzi, jak zarządza i informuje o nich klientów. Czekamy także na rozporządzenie AIAct, które wskaże kryteria używania sztucznej inteligencji w profilowaniu klientów.

Odpowiedź Loando na rynkowe wyzwania

W świetle przemian i oczekiwań partnerów, Loando cały czas podejmuje szereg działań i optymalizacji mających na celu sprostanie nowym wymogom rynkowym. Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy procesy sprzedażowe oraz formularze aplikacyjne. Z częścią partnerów udało nam się przejść na proces end to end, w którym klient nie opuszcza naszej ścieżki do momentu sfinalizowania sprzedaży. Wdrożyliśmy nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające skuteczną walidację danych klienta przed przekazaniem do partnera. Skróciliśmy ścieżki sprzedażowe do minimum oraz wprowadziliśmy efektywne zarządzanie ofertą produktową, w znacznym stopniu obniżając koszt pozyskania klienta oraz zwiększając volumen sprzedaży.

Loando dziś to ponad 60 partnerstw, w tym aż 25 zintegrowanych w pełnym procesie online. Mamy w swojej ofercie banki, pozabankowe produkty długoterminowe, produkty krótkoterminowe, karty kredytowe oraz produkty door to door. Pozyskujemy dla naszych partnerów zarówno klientów indywidualnych, jak i MŚP. Pod marką Aff44 stanowimy największą sieć afiliacyjną w sektorze finansowym w Polsce. Oprócz tego aktywnie działamy na rynku offline w oparciu o nasze autorskie rozwiązania technologiczne.

Dodatkowo mocno celujemy w segment klienta premium. Dynamicznie poszerzamy ofertę bankową, która obecnie stanowi ok 40 proc. wartości wypłacanego przez nas finansowania. W 2024 r. planujemy sfinalizować kolejne  integracje bankowe w pełnym procesie online. By ten cel był osiągalny w naszych działaniach korzystamy na co dzień z open bankingu, z danych z zewnętrznych baz gospodarczych, wykorzystujemy machine learning w skutecznym pre-weryfikowaniu i profilowaniu jakościowym i behawioralnym klienta dostosowując ofertę do jego potrzeb i oczekiwań. W świetle zmian, które już podjeliśmy i naszych planów na obecny rok, wierzę że Loando niezależnie od wyzwań rynkowych będzie dalej prężnie się rozwijało.