Resort cyfryzacji wyjaśnia, że kilkumiesięczny okres karencji jest potrzebny, aby właściwe instytucje mogły się dostosować do wymogów prawych. Swój PESEL można jednak zastrzec już teraz. Taka opcja jest dostępna w aplikacji mObywatel i na stronie internetowej mobywatel.gov.pl. Zastrzeżenie można w każdej chwili wycofać. Do tej pory na taki krok zdecydowało się już ponad 1,2 mln Polaków.

Co daje zastrzeżenie swojego numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL ma przeciwdziałać wyłudzaniu pieniędzy czy wyrabianiu duplikatów karty SIM, wykorzystanych do nielegalnego autoryzowania transakcji. Dotychczas ofiary kradzieży danych borykały się z problemem konsekwencji, jakie musieli ponosić z tytułu np. zaciągniętych pożyczek.

Po wejściu w życie przepisu w pełni, osoba poszkodowana będzie zwolniona z płacenia kredytów zaciągniętych przez złodziei. To firmy chcące odzyskać środki będą musiały udowodnić, że dopełniły wszelkich formalności i właściwie zweryfikowali, czy kredyt mógł zostać udzielony na podane dane.

Ustawa pozwalająca na zastrzeganie numeru PESEL została przyjęta przez Sejm w połowie zeszłego roku. Następnie została ona podpisana przez prezydenta. Przed zawarciem umowy kredytowej banki, lub instytucje pożyczkowe będą musiały sprawdzić, czy PESEL klienta nie figuruje w rejestrze zastrzeżonych numerów.