Badanie GPW pozwala przyjrzeć się, jak czynniki pozafinansowe, czyli środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym wpływają na decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym. Najnowsza edycja badania potwierdza globalny trend – ESG zyskuje na znaczeniu – już 84% ankietowanych uwzględnia dane ESG w procesach decyzyjnych.

Co więcej, aż 90% badanych wskazało, że zna indeks WIG-ESG, czyli indeks, który w szczególności mierzy koniunkturę spółek uznawanych za spółki odpowiedzialne społecznie.

Inwestorzy pytają spółki o dane ESG

Jak wynika z badania GPW, coraz więcej pytanych inwestorów przywiązuje wagę do analizy danej spółki pod kątem jej oddziaływania na klimat czy środowisko społeczne oraz interesariuszy. W tym procesie bazują oni na raportach spółek publicznych, ale korzystają także z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami tych podmiotów.

– Tegoroczne wyniki badania potwierdziły trend, który obserwujemy już od kilku lat: po pierwsze 80% ankietowanych jednoznacznie stwierdza, że spółki, które posiadają strategię ESG, są oceniane jako mniej ryzykowne niż spółki, które takiej strategii nie posiadają. Drugi ciekawy wniosek, jaki płynie z naszego badania jest taki, że 40% uczestników badania jednoznacznie stwierdza, że spółki, które uwzględniają kwestię ESG w swoich modelach biznesowych, mogą uzyskać lepsze wyniki finansowe – komentuje Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników GPW.

– Ciekawych odpowiedzi dostarczają również kwestie związane z wykorzystaniem danych ESG przez naszych ankietowanych. Otóż dla 80% z nich ważne pozostają informacje prezentowane przez spółki w raportach z dobrych praktyk spółek giełdowych (…). Także 75% ankietowanych powiedziało, że w procesie swoich analiz przede wszystkim bazuje na raportach publicznych spółek, raportach niefinansowych oczywiście. Wielu z nich korzysta z innych danych, w tym również – co ciekawe – z bezpośrednich kontaktów ze spółkami – dodaje Tomasz Wiśniewski.