Projekt GPW pozwolił przyjrzeć się m.in. temu, jak czynniki pozafinansowe, tj. środowiskowe, społeczne, związane z ładem korporacyjnym wpływają na decyzje inwestycyjne. Ankietę skierowano do szerokiego grona profesjonalistów. Udział w niej wzięli m.in. maklerzy, analitycy giełdowi, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, a także reprezentanci wybranych firm konsultingowych.

8 na 10 ankietowanych uważa, że ESG to niższe ryzyko inwestycji

Coraz więcej pytanych inwestorów przywiązuje wagę do analizy danej spółki pod kątem jej oddziaływania na klimat, czy otoczenie. W tegorocznym badaniu rekordowa liczba uczestników wskazała, że uwzględnia dane niefinansowe w swoich decyzjach inwestycyjnych. W całym procesie bazują oni na raportach publicznych spółek.

Obecnie 84% ankietowanych uwzględnia dane ESG w procesach decyzyjnych, a kolejne 3% zamierza tak robić w ciągu najbliższych 2 lat. Jest to najwyższy wynik wskazań w tym zakresie w okresie ostatnich 10 lat. Spółki posiadające wdrożone praktyki z obszaru ESG charakteryzują się także niższym poziomem ryzyka, niż podmioty, które takich strategii nie posiadają.

Za najskuteczniejszą formę zachęty dla inwestorów i akcjonariuszy w uwzględnianiu dobrych praktyk z obszaru ESG ankietowani uważają właśnie legislacyjne. Badani jednoznacznie wskazali, że fundusze ESG mogą stanowić atrakcyjną formę lokowania kapitału w celu zabezpieczenia emerytalnego.

Zdecydowany głos w tym zakresie potwierdza globalnym trend, zgodnie z którym pojawia się coraz więcej funduszy emerytalnych uwzględniających kwestie ESG w swoich modelach inwestycyjnych. W tym kontekście należy oczekiwać rozwoju oferty w zakresie tzw. indeksów zielonych i tematycznych (np. PAB czy CTB) oraz funduszy naśladujących te indeksy.