Mimo że za liderów biznesowego wykorzystania danych i ich analizy uważa się 44% respondentów, do osiągania wyższych zysków za ich sprawą przyznało się aż 91% wszystkich uczestników badania. Potencjał adaptacji technologii trzeciej platformy jest więc wysoki, choć wciąż niewykorzystywany w pełni.

Na co dziś stawia biznes?

IDC prognozowało przed rokiem, że pod koniec 2017 roku dwie trzecie największych światowych spółek postawi cyfrową transformację biznesu w centrum swojej strategii. Wiele wskazuje na to, że jest to bardzo prawdopodobna prognoza, a jednym z sygnałów są wyniki badania zrealizowanego przez Forbes Insight w kooperacji z firmą Hitachi.

Dobrym przykładem chęci zmian może być Alior Bank i jego niedawno zaprezentowana strategia. Alior sam o sobie mówi, że chce być cyfrowym buntownikiem.

50% uczestników badania przyznało, że w ciągu dwóch najbliższych lat ich nadrzędnym celem jest reakcja na zmieniającą się pod wpływem cyfrowej transformacji rzeczywistość biznesową. Na drugim miejscu (38%) znalazła się aktywność z zakresu fuzji i przejęć, na trzecim skupienie się na nowych produktach i usługach (35%). Dwa cele wymieniane w dalszej kolejności to natomiast rozszerzenie działań o nowe obszary biznesu (24%) i ekspansja zagraniczna (22%).

Ten stan rzeczy znajduje swoje odzwierciedlenie także w planach inwestycyjnych spółek zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu.

– Pamiętajmy, że wyznaczenie priorytetów to jedno, a znalezienie funduszy na ich realizację to drugie. Można jednak śmiało powiedzieć, że digitalizacja firm ze statusu „warte obserwacji” w latach 2012-2013 ewoluowała przez miano reorganizatora modeli biznesowych w 2014 r. do statusu „niezbędne” w okresie 2015-2016, poprzez poprawę produktywności firm i umożliwienie im zdobywania przewagi konkurencyjnej. Potwierdzają to wnioski z raportu Forbesa i Hitachi, z których wynika, że kluczowe plany inwestycyjne przedsiębiorstw obejmują technologie stojące za cyfrową transformacją oraz zwiększanie gromadzonych danych i możliwości ich analizowania – wyjaśnia Tomasz Galas, wiceprezes zarządu Atmana, lidera polskiego rynku data center.

Wyzwania „DX”

Uczestnicy badania w dość ciekawy sposób podeszli do technologii związanych z cyfrową transformacją biznesu (DX). Z jednej strony niemal 30% z nich uznało ich wdrożenie za największe wyzwanie, z drugiej – 56% respondentów nie miało wątpliwości co do tego, że wnoszą największy wkład w sukcesywną digitalizację firm.

Do głównych wyzwań wskazywanych przez ankietowanych należy jeszcze dodać niedobór wykwalifikowanych specjalistów IT, brak jasnej i przejrzystej wizji zwrotu ku procesom transformacyjnym czy ograniczenia budżetowe.

– Nadrzędne wyzwania pozostają niemal niezmienne, choć firmy coraz częściej analizują wybór rozwiązań zoptymalizowanych kosztowo, w tym outsourcing IT, który pozwala ograniczyć wydatki czy poradzić sobie z problemem braku wykwalifikowanej kadry IT. Zdaniem respondentów badania główną technologią otwierającą przedsiębiorcom drogę do szybkiego ucyfrowienia jest cloud computing – wskazało na niego aż 64% ankietowanych menadżerów, ze względu na szybki dostęp do infrastruktury IT o odpowiednich zasobach czy możliwość dostosowywania jej skali do aktualnych potrzeb – podkreśla Tomasz Galas z Atmana.

Ponad bilion na technologie

Opublikowana w lutym aktualizacja raportu firmy analitycznej IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide zawiera prognozę, zgodnie z którą światowe wydatki przedsiębiorstw na technologie odpowiedzialne za cyfrową transformację biznesu do końca bieżącego roku przekroczą bilion dolarów, osiągając nawet 1,2 bln $, co stanowi blisko 20-procentowy wzrost w stosunku do 2016 r.

Nakłady finansowe przeznaczane przez globalne przedsiębiorstwa na technologie „DX” kolejny próg – 2 bilionów dolarów – mają z kolei przekroczyć już do końca bieżącej dekady.