W ramach inicjatywy bank centralny Hongkongu współpracuje z Banque de France w celu przetestowania interoperacyjności między ich infrastrukturą CBDC – DL3S2 BDF i Ensemble Sandbox HKMA – z głównym naciskiem na płatności transgraniczne i walutowe w czasie rzeczywistym.

Banqe de France i HKMA rozpoczynają transgraniczny projekt CBDC

Eksperyment ma na celu zbadanie, w jaki sposób zoptymalizować efektywność rozliczeń transakcji transgranicznych i ułatwić interoperacyjność między infrastrukturami rynków finansowych w różnych jurysdykcjach.

W marcu HKMA rozpoczął Projekt Ensemble, aby skupić się na tokenizowanych depozytach emitowanych przez banki komercyjne i udostępnianych ogółowi społeczeństwa. Rdzeniem projektu jest wCBDC Sandbox, który HKMA uruchomi w tym roku w celu dalszego badania i testowania przypadków użycia tokenizacji. Mają obejmować one między innymi rozliczanie tokenizowanych aktywów rzeczywistych, takich jak zielone obligacje, samoloty, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, czy elektroniczne listy przewozowe.

W obliczu zbliżającej się emisji cyfrowego euro, Europejski Bank Centralny rozpoczął medialną ofensywę na kontynencie, aby zapewnić obywateli, że nowa opcja płatności uzupełni, a nie zastąpi gotówkę i zapewni im większą swobodę wyboru.

Ostateczna decyzja w sprawie emisji cyfrowego euro nie została jeszcze podjęta, ale EBC w zeszłym roku rozpoczął dwuletnią fazę przygotowawczą przed potencjalną premierą. Miałaby ona nastąpić najwcześniej w 2026 roku. Ostatnio EBC opublikował także informacje na temat postępów projektu.