Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski w wywiadzie przeprowadzonym przez red. Jacka Frankowskiego z serwisu Cloudforum.pl zwrócił uwagę, że sektor bankowy musi w szczególny sposób dbać o bezpieczeństwo danych swoich klientów i właśnie to jest główne zagadnienie związane z wdrażaniem rozwiązań chmurowych. 

Przewodniczący odniósł się także do utworzenia w UKNF stanowiska Doradcy ds. Bezpieczeństwa Danych w Chmurze. Czy to oznacza, że w końcu pojawiło się zielone światło dla rozwiązań chmurowych w polskim sektorze bankowym? Wiele wskazuje na to, że tak. Z odpowiedzi przewodniczącego wynika, że celem UKNF jest przygotowanie materiały, który pozwoli sektorowi „zrobić krok naprzód” w obszarze przenoszenia niektórych procesów do chmury. 

Doradca ds. bezpieczeństwa danych to stanowisko, które ma pełnić formę pojedynczego punktu kontaktu. Z kolei nad „materiałami” dotyczącymi możliwości wdrożenia chmury obliczeniowej w polskim sektorze bankowym pracować będą przede wszystkim pracować przedstawiciele departamentu IT w UKNF (przy wsparciu innych jednostek Urzędu). 

Sektor bankowy chce chmury

Zdaniem ekspertów, wdrożenie rozwiązań chmurowych w sektorze bankowym może pozytywnie wpłynąć na rozwój usług bankowych, w tym wykorzystanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Chmura w bankowości to przede wszystkim lepsza optymalizacja kosztowa, co może być korzystne dla mniejszych podmiotów, dla których „własne serwerownie” to spore obciążenie finansowe i kompetencyjne. Nie ma większych wątpliwości co do tego, że jest to słuszny kierunek rozwoju – dyskusja w największym stopniu dotyczy kwestii bezpieczeństwa danych. Sporym wyzwaniem jest też kontekst regulacyjny – wciąż bardzo niejednoznaczny. 

O zastosowaniu cloud computingu w sektorze bankowym mówi się już prawie 10 lat, ale dopiero w 2018 roku KNF zaczął powoli łagodzić swoje podejście. Wcześniej było ono dosyć jednoznaczne – zgodnie z komunikatem z października 2017 roku usługa przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej ma charakter powierzenia wykonywania czynności i tym samy podlega właściwym dla danego sektora usług finansowych przepisom prawa w tym zakresie. W komunikacie uszczegółowiono dobre praktyki i zalecenia zawarte w Rekomendacji D. Napisać, że zgodnie z nimi dostawca chmury powinien posiadać co najmniej 7 różnych certyfikatów, to nic nie napisać.

W kwietniu 2019 roku o uruchomieniu działalności operacyjnej poinformował Operator Chmury Krajowej, którego pierwszym klientem został PKO BP.

otwórz konto za zero z najlepszą aplikacją bankową